Legenda bezpečnostních služeb zemřel

16. 08. 2013

Michal Fábera legenda bezpečnostních služeb, generální ředitel G4S, M2c Cech, Orange group po dlouhé nomoci zemřel. Z oslovených kolegů v branži plyne jen smutek nad ztrátou tohoto člověka.

Soukromé bezpečnostní agentury zajišťují pořádek v obcích a městech

02. 07. 2014 - Vzrůstá počet měst a obcí, které si najímají na zajištění pořádku bezpečnostní agentury. Důvod je jediný- finance. V době, kdy jsou jejich rozpočty jsou napjaté, může být finanční úspora až 50 procent. Problematice se budeme podrobněji věnovat.

Pasivní ochrana letounů CASA prošla zkouškou a je plně v provozu

21. 07. 2013 - Po téměř dvou letech zdržení se podařilo dokončit poslední úpravy na obranném systému DAS transportních letounů CASA. Systém slouží například k odrážení střel naváděných na tepelný zdroj a jeho plná funkčnost umožní stroje více využívat v nebezpečných oblastech. Poslední vojenská zkouška potvrdila, že DAS funguje spolehlivě a je k dispozici. Ministr obrany Ing. Vlastimil Picek ocenil úspěšné testy a potvrdil, že možné vypovězení smlouvy s dodavatelem bylo skutečně pouze nejkrajnějším řešením. Ministerstvu obrany i tak náleží smluvní pokuta (20 mil. korun), která je využívána především ve formě dodávání náhradních dílů.

ASIS ocenila Policii ČR za kampaň proti domácímu násilí

20. 07. 2013 - Plk. Mgr. Bc. René Dočekal, por. Ing. Tomáš Vlačiha a por. Mgr. Gabriela Holčáková. Příslušníci Policie ČR byli za účasti policejního prezidenta ohodnoceni cenou „Bezpečnostní projekt roku 2012“ za práci na kampani „Místo činu? Domov!!!“, která funguje již od roku 2010 v Moravskoslezském kraji s cílem prevence proti domácímu násilí. Cena byla vyhlášena v rámci 9. ročníku mezinárodní , kterou dne 13. června 2013 uspořádala česká pobočka ASIS International ČR. Policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček na ceremoniálu zdůraznil význam problematiky domácího násilí a důležitost poskytování informací široké veřejnosti.

Handbikeři s aplikací M2.C Help vyrazili křížem krážem Evropou bez bariér

09. 07. 2013 - Expedice Bremerhaven – Gibraltar (4. - 28. 7. 2013) Výprava odstartovala 4. července mezi 7. a 8. hodinou ranní z Ostravy Poruby od sídla občanského sdružení. Na cestě se chystají hendikepovaní překonat během necelého měsíce přes 3300 km napříč Evropou. Expedice bude startovat z Bremerhavenu přes Německo, Nizozemsko, Belgii, Francii a Španělskem do Gibraltaru (trasa z nejsevernějšího bodu střední Evropy na nejjižnější bod). Odjezd odvážné skupiny vzbudil značnou pozornost veřejnosti a odehrával se za přítomnosti médií.

TFA TORUŇ - Česká reprezentace přivezla zlatou medaili

08. 07. 2013 - Čeští hasiči reprezentovali republiku v Polsku, součet nejlepších časů zaručil týmu zlatou medaili. Mezinárodního mistrovství Polska v TFA a Combat Challenge s účastí zahraničních družstev USA, Kanady, Francie, Německa, Rakouska, Slovinska, Slovenska, Maďarska a Litvy, které se konalo 27. až 29. června 2013 v Toruni v Polsku, se zúčastnili i dvě desítky závodníků z české TFA reprezentace. Ačkoliv v obrovské konkurenci na medailovou pozici v jednotlivcích dosáhl z českého týmu jen Josef Vlk (stříbrná v kategorii M45), celkově byly časy Čechů na tak dobré úrovni, že zlatá medaile za týmy nakonec putovala právě do naší republiky. Více se o průběhu soutěže dočtete zde: http://www.hzscr.cz/clanek/tfa-torun-ceska-reprezentace-privezla-zlatou-medaili.aspx. Fotografie a text poskytl: plk. Ing. Jiří Rosenkranz - Zdroj: Požáry.cz

Prohlášení policejního prezidenta

08. 07. 2013 - Policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček obdržel otevřený dopis 26 organizací a osobností reagující na demonstraci provázenou násilnostmi, která se uskutečnila v sobotu 29. června letošního roku v Českých Budějovicích. Signatáři otevřeného dopisu vyjadřují přesvědčení, že shromáždění se vymykalo ochraně podle zákona o právu shromažďovacím, neboť od počátku bylo jeho účelem vyprovokovat násilí a roznítit interetnický konflikt, a vyzývají Policii České republiky, aby na strategické úrovni přijala odpovídající opatření, které do budoucna zabrání násilným demonstracím a vzniku majetkových i nemajetkových škod. Policejní prezident se ztotožňuje s názorem signatářů otevřeného dopisu, že bagatelizace jakýchkoli reálných projevů rasismu či etnické nesnášenlivosti je zcela nepřípustná. Využívá proto této příležitosti, aby ujistil nejen signatáře otevřeného dopisu, ale zároveň veškerou veřejnost, že Policie České republiky takové projevy zásadně nezlehčuje a nepodceňuje a v žádném případě je netoleruje a nebude tolerovat. Policie České republiky plně respektuje právo shromažďovací zaručené Ústavou České republiky, avšak využije veškerých zákonem jí daných oprávnění, pokud jakékoli shromáždění bude zneužito k popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, rasu či původ nebo k rozněcování nenávisti z těchto důvodů. Je připravena nasadit veškeré potřebné síly a prostředky, aby chránila bezpečnost osob a majetku a veřejných pořádek a aby zabránila protiprávnímu jednání jednotlivců či skupin, které by chtěly pod záminkou výměny názorů a účasti na řešení veřejných záležitostí provokovat násilné akce. Policie České republiky považuje za jednu ze svých absolutních priorit nekompromisní potírání rasově či etnicky motivované trestné činnosti a důsledně stíhá a bude stíhat každé nenávistí motivované násilí vůči osobám i majetku. Vedení Policie České republiky vyhodnotí v nejbližší době zkušenosti vyplývající z bezpečnostních opatření realizovaných v souvislosti nejen s českobudějovickou demonstrací 29. června, ale i dalšími podobnými shromážděními v letošním roce. Zároveň vítá veřejnou diskusi na toto téma, neboť problematiku násilných projevů tohoto druhu je třeba posuzovat v širším společenském kontextu a její řešení nelze redukovat pouze na prostředky policejní represe.

Úředníci tlaku nepodlehli

04. 07. 2013 - Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) v tomto týdnu obvinili z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby (dle § 329 odst. 1 písm. a odst. 2 písm. e trestního zákoníku) vedoucího pracovníka Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Policisté ÚOKFK SKPV obviněnému kladou za vinu, že v roce 2011 měl nepřípustným a nepřiměřeným způsobem nutit podřízené pracovníky k protiprávnímu postupu, aby v souvislosti s „kůrovcovou kalamitou“ legalizovali v té době již částečně uskutečňovaný avšak nepovolený záměr spočívající v rozsáhlém použití biocidů (látek ničící živé organismy) na ploše národního parku. Podle závěrů kriminalistů ÚOKFK SKPV měl několika svým podřízeným opakovaně oznámit, že pokud nebudou postupovat podle jeho předchozích pokynů, budou jim zrušena pracovní místa. Obviněný pracovník Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava pak na začátku června 2011 použití biocidů povolil, a to i bez potřebného stanoviska, neboť jeho podřízení se tlaku nepodvolili. Tímto případem se zabývala českobudějovická expozitura ÚOKFK SKPV více než jeden rok. Trestní stíhání obviněné osoby je vedeno na svobodě.

Obvinění za nabídnutí úplatku

02. 07. 2013 - Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) v minulých dnech zahájili trestní stíhání jedné osoby v souvislosti s nabídkou úplatku ohledně možného ovlivnění jednoho utkání fotbalové Gambrinus ligy v sezóně 2012 – 2013. Obviněnému muži je kladeno za vinu, že měl jednomu hráči klubu Gambrinus ligy nabídnout úplatek ve výši 50 tisíc korun s tím, aby svojí úmyslně špatnou hrou ovlivnil blížící se fotbalové utkání. Muž je obviněn z přečinu podplacení (podle § 332 odst. 1 trestního zákoníku). Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Policisté míří do Chorvatska a Bulharska

02. 07. 2013 - Do oblíbených letovisek Omiš a Šibenik zamíří letos osm policistů Policie České republiky. Dnes 1. července 2013 odjeli čtyři z nich, aby ve spolupráci s chorvatskými kolegy dohlíželi na bezpečnost našich turistů a zjednodušili jim situaci v případech možných komplikací, které by v souvislosti s pobytem a dopravou do míst dovolených mohly nastat. Naši policisté působí v Chorvatsku v době letních prázdnin již šestý rok a turisté si jejich přítomnost velmi chválí. Služba probíhá ve společných hlídkách s chorvatskými kolegy, vždy jeden chorvatský a jeden český policista. Policisté slouží ve služebním stejnokroji Policie České republiky a jsou tak snadno k rozeznání od kolegů z jiných zemí. Často je tak turisté oslovují přímo na ulici. Každoročně zde řeší desítky případů a kromě českých občanů pomáhají například i Slovákům. Na základě zkušeností z Chorvatska letos poprvé budou policisté České republiky od 7. července do konce srpna vykonávat službu také v Bulharsku ve městě Primorsko. Jejich činnost v daných oblastech působí především nejen preventivně proti páchání trestné činnosti a přestupků, je to také účinná podpora, při poskytování pomoci, případným obětem trestné činnosti. Chorvatsko a Bulharsko je každoročně cílovou oblastí turistů z mnoha zemí, kteří zde tráví letní dovolenou. Kromě našich policistů zde v době dovolených už řadu let působí i policisté z dalších evropských států. V případě problémů například krádeže či dopravní nehody, nebo pokud dojde k ohrožení života, stačí zavolat na tísňovou linku 112, kde operátor po vyhodnocení situace požádá o spolupráci českého policistu, který může pomoci s dalším postupem ve věci. Je využito především jazykové vybavenosti českých policistů, kteří disponují nejen angličtinou, ale ve většině případů také jazykem dané země.

Základní registry slouží veřejnosti a úřadům už rok

28. 06. 2013 - Ostrý provoz začal 1. července 2012 Základní registry jsou nejrozsáhlejším projektem v elektronizaci státní správy. Poprvé došlo k bezpečnému propojení jednotlivých databází státu a k synchronizaci dat, které o občanech stát vede. Zároveň úředníci dostali do rukou nástroj, jak pracovat s údaji, které nemusí ověřovat ani zjišťovat jejich aktuálnost a faktickou správnost. Finálně tak mají samozřejmě největší výhody ze zavedení registrů občané, neboť nemusí obíhat úřady a v řadě případů stačí, když změnu svých základních osobních či firemních údajů – jako je například změna adresy či příjmení – nahlásí jen jednou na jednom úřadě. „Velký a velmi významný projekt základních registrů jsme dokázali spustit v krátkých termínech a bez zásadních nedostatků. Teď nás čeká další rozšiřování funkcionalit registrů tak, aby co nejlépe plnily svoji zásadní úlohu – být prospěšným nástrojem pro občany i úřady,“ vysvětluje náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Petr Solský. Za provoz registrů je zodpovědná Správa základních registrů (SZR). Po dvanácti měsících jejich ostrého provozu eviduje 1260 orgánů veřejné moci, které požádaly o připojení více než 2100 agendových informačních systémů – mezi nimi například všechny krajské úřady nebo všechna statutární města. „Za rok provozu se uskutečnilo 140 milionů transakcí, tedy dotazů úřadů využívajících informace z registrů. Teď nás čeká příprava hromadných výpisů pro potřeby obcí v rámci jejich územní působnosti či spolupráce s Policejním prezidiem v procesu připojení k AISC (cizineckého informačního systému),“ upřesňuje Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů. Kvůli potřebné informovanosti úředníků uspořádali zástupci Ministerstva vnitra a SZR v průběhu loňského a letošního roku desítky seminářů po celé republice a rozdali tisíce informačních brožur a CD. V této kampani budou dále pokračovat. Základní registry jsou projektem Ministerstva vnitra, Českého statistického úřadu, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Sestávají z šesti základních komponent – registru obyvatel, registru osob, registru práv a povinností, registru územní identifikace adres a nemovitostí, Informačního systému základních registrů a informačního systému ORG. Zavádění čtyř základních registrů stálo cca 2,5 mld. Kč s tím, že z 85 % bylo financováno z evropských fondů. Oproti tomu se počítá s úsporou veřejné správy ve výši zhruba tří až čtyř miliard Kč ročně. Největší úspora však bude v čase, který občané nebudou muset trávit na úřadech a úředníci ověřováním dat.

Vyhlášení soutěže Svět očima dětí

27. 06. 2013 - Ve čtvrtek 20. června 2013 proběhlo v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech slavnostní vyhlášení vítězů letošního jubilejního ročníku soutěže Svět očima dětí, která se už podruhé konala ve spolupráci Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.Ceny vítězům předal ministr vnitra Jan Kubice, náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz Miroslava Oliveriusová, zástupkyně ředitele Kabinetu ministra obrany Kateřina Bartošová, zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektor Armády ČR genmjr. František Malenínský, kpt. Adam Hendrych z GŘ HZS, ředitelka Muzea Policie ČR Marcela Machutová a předseda správní rady Nadace BESIP Jan Vandas.

Bezpečnost v silničním provozu v letních měsících 2013

27. 06. 2013 - Na Policejním prezidiu ČR se dne 25.června 2013 uskutečnila tisková konference Ředitelství služby dopravní policie za účasti zástupců BESIP a Českého svazu pivovarů a sladoven. Jen pár dnů nás dělí od počátku letních prázdnin a s tím související zvýšený provoz na silnicích, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, zejména dětí. Se zástupci médií se sešli plk. Tomáš Lerch, ředitel Ředitelství služby dopraní policie, Bc. Roman Budský, vedoucí oddělení BESIP a Ing. Martina Ferencová, zastupující výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven. O aktuálním vývoji v dopravní nehodovosti informoval plk. Tomáš Lerch, porovnal nehodovost o letních prázdninách v roce 2011 a 2012. Zdůraznil také rizikovost prázdnin a rizika, které bezpečnost silničního provozu ovlivňují. „Rizikový je zejména začátek prázdnin, než si řidiči zvyknou, že se na silnicích pohybují ve zvýšené míře cyklisté, chodci a zejména děti. Je potřeba, aby si i tito účastníci uvědomovali svou vlastní bezpečnost a přizpůsobili se zvýšenému silničnímu provozu. Každý z nás, by se měl chovat tak, jak chce, aby se ostatní chovali k němu,“ řekl Lerch.

Záchrana v 15 ti sekundách

26. 06. 2013 - Víte, jak rychle Vás hasiči zachrání ze čtvrtého patra domu, pokud bude potřeba? Ti nejlepší to zvládnou pod 15 sekund! Nevěříte? Tak se přijďte přesvědčit na vlastní oči. Dnes 26. června 2013 od 13 hodin v dolní části Václavského náměstí bude čtyřicet nejlepších „hasičských borců“ měřit své síly a um v jedné z nejnáročnějších disciplín požárního sportu – Výstupudo 4. podlaží cvičné věže. Výstup do 4. podlaží cvičné věže je velmi náročná disciplína, spojující v sobě výbušnou sílu rukou s koordinací nohou. V rámci soutěží se vždy závodí na speciálních sportovištích. Dnes zcela výjimečně bude lokalizována v centru Prahy, jako součást oslav 160 ti letého výročí HZS hl. m. Prahy.

Na občanský průkaz lze cestovat do dalších zemí

26. 06. 2013 - Jednodušší cestování do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Kosova, Makedonie a Srbska Letos lze občanský průkaz (díky nabytí účinnosti zákona o cestovních dokladech) použít jako cestovní doklad k cestám do některých států, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru. Jedná se o následující státy, jež uznaly občanský průkaz jako cestovní doklad: Albánská republika Bosna a Hercegovina Černá Hora Kosovská republika Makedonská republika Srbská republika a Chorvatská republika, která je navíc od 1. července 2013 novým členem Evropské unie.

Bezpečnost v silničním provozu v letních měsících 2013

25. 06. 2013 - Na Policejním prezidiu ČR se dne 25.června 2013 uskutečnila tisková konference Ředitelství služby dopravní policie za účasti zástupců BESIP a Českého svazu pivovarů a sladoven. Jen pár dnů nás dělí od počátku letních prázdnin a s tím související zvýšený provoz na silnicích, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, zejména dětí. Se zástupci médií se sešli plk. Tomáš Lerch, ředitel Ředitelství služby dopraní policie, Bc. Roman Budský, vedoucí oddělení BESIP a Ing. Martina Ferencová, zastupující výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven. O aktuálním vývoji v dopravní nehodovosti informoval plk. Tomáš Lerch, porovnal nehodovost o letních prázdninách v roce 2011 a 2012. Zdůraznil také rizikovost prázdnin a rizika, které bezpečnost silničního provozu ovlivňují. „Rizikový je zejména začátek prázdnin, než si řidiči zvyknou, že se na silnicích pohybují ve zvýšené míře cyklisté, chodci a zejména děti. Je potřeba, aby si i tito účastníci uvědomovali svou vlastní bezpečnost a přizpůsobili se zvýšenému silničnímu provozu. Každý z nás, by se měl chovat tak, jak chce, aby se ostatní chovali k němu,“ řekl Lerch. Podle Romana Budského je nejnebezpečnějším měsícem červenec, hned za ním následuje srpen a třetím nejnebezpečnějším měsícem v roce je září. Zástupce BESIPU informoval o akcích, které jsou na letní měsíce připraveny ve spolupráci s policií. Představil také novou příručku „Bezpečně na skútru“, která obsahuje rady a doporučení nejen při jeho koupi, ale i například jak se bezpečně na skútr obléci. Budský také zdůraznil, že na fatálních dopravních nehodách má velký podíl únava. „Podíl únavy na vzniku dopravní nehody je podceňován. Účinky únavy se dosti podobají účinkům při jízdě pod vlivem alkoholu. Nejkritičtějším časem je hluboká noc, tedy čas mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Málo se ví, že kritickým časem je také odpoledne mezi druhou a šestnáctou hodinou,“ zdůraznil Budský. V závěru tiskové konference zástupkyně Českého svazu pivovarů a sladoven zhodnotila spolupráci všech zainteresovaných složek při realizaci projektu „Řídím, piju nealko pivo.“ I letos bude tento projekt prezentován také na letních festivalech, kde si zejména dospělí návštěvníci mohou vyzkoušet speciální pomůcku, tzv. opilé brýle. „Brýle, které navozují stav opilosti si může každý účastník vyzkoušet, aby zjistil, jak opilost ovlivňuje jeho koordinaci pohybů,“ vysvětlila princip fungování opilých brýlích Ferencová.

Policejní prezident přijal prezidentku EuroCOPu

25. 06. 2013 - V rámci zasedání Výkonné výboru European Confederation of Police (dále jen EuroCOP) konaného v Praze ve dnech 25. – 26. 6. 2013 přijal policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček prezidentku Výkonného výboru EuroCOPu Annu Nellberg. European Confederation of Police (EuroCOP) sídlí v Lucemburku a sdružuje 35 policejních odborových a profesních organizací z 27 zemí Evropy, zastřešuje tak více než 450.000 svých členů. Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen NOS) je členem EuroCOP od 02. 11. 2006. Od 07. 11. 207 předseda NOS JUDr. Milan Štěpánek vykonává funkci auditora, společně se španělskou kolegyní Olgou Orea GONZALES.

Silný vítr a bouřka zaměstnaly hasiče

21. 06. 2013 - V souvislosti s bouřkou a silným větrem zasahovali hasiči během včerejšího dne a dnešní noci u více než 350 událostí. Nejčastěji vyjížděli ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Do Středočeského kraje dorazila bouřka ve čtvrtek těsně před půlnocí a hasiči až do ranních hodin vyjížděli k likvidaci jejích následků celkem 40 krát. Nejvíc na Kladensku, Benešovsku, Nymbursku a Mělnicku. V Karlovarském kraji hasičizasahovalihasiči u padesáti třech událostí. Navíc muselievakuovat třicet dětí z dětského tábora v Lipové u Chebu, kde se z důvodu přívalových srážek rozlil potok, a hrozilo zatopení chatek. V Ústeckém kraji vyjížděli hasiči k 32 událostem způsobených bouřkou a prudkým větrem. V Plzeňském kraji, vyjížděli hasiči k více jak dvaceti událostem. Silný vítr například shodil v Babyloně střešní krytinu z Casina. Část spadla na parkoviště, naštěstí nebylo poničeno žádné vozidlo. Střešní krytinu, která ještě hrozila pádem ze střechy, hasiči sundali. Provizorně opravili díry ve střeše, které způsobily uvolněné plechy. Déšť poničil sádrokartonové desky, podhledy a voda zatekla do izolační vaty. Z vrchních pater budovy muselo být do spodních pater evakuováno šest osob. V Plzni spadl strom na osobní auto, ve vozidle se nikdo nenacházel. Za zmínku stojí i další událost z Plzně - vítr uvolnil lešení, které je postaveno kolem budovy banky, hrozilo, že se zřítí. Hasiči uzavřeli ulice a společně s technikem stavební formy lešení narovnali a zajistili. Hlavní činností hasičů bylo čerpání vody, odstranění padlých stromů a větví. Ty padaly na silnice, železnici i na dráty vedení. Voda z kopců zaplavila i některé silnice. Silný vítr nelámal jen stromy a větve. Na mnoha místech také poškodil střechy domů, hasiči museli odstraňovat nejrůznější utržené předměty nejčastěji ze střech, kde se uvolňovala krytina nebo plech. Na Kladensku dokonce blesk zapálil střechu rodinného domu.Požár likvidovaly tři jednotky PO a škoda způsobená požárem byla stanovena na 1 mil. Kč.

Studium v ČR bude pro cizince jednodušší

21. 06. 2013 - Od počátku června letošního roku mají studenti ze třetích zemí snadnější možnost nástupu na českou vysokou školu. Počítá s tím Projekt „Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince – zahraniční studenty ze třetích zemí“. Projekt chce dosáhnout zrychlení vydávání víz k pobytu nad devadesát dnů, případně povolení k dlouhodobému pobytu cizincům v České republice v rámci podpory mobility studentů. „Zjednodušením a urychlením procedury bychom chtěli podpořit mobilitu studentů. Ti přinášejí nejen své zahraniční zkušenosti na české vysoké školy, vytvářejí ale také mezinárodní konkurenční prostředí, čímž přispívají k vyšší kvalitě našeho vzdělávání,“ vysvětlil ministr školství Petr Fiala. Cílovou skupinou projektu jsou studenti ze třetích zemí. Ročně se jedná o přibližně 330 stipendistů vycházejících buď z bilaterálních či multilaterálních mezinárodních smluv, případně z Usnesení vlády České republiky, které se týká rozvojových zemí a českých krajanů. Projekt zpracovalo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí. „Jsem opravdu šťastný, že tato změna nastává. Nesčetněkrát mě v zahraničí oslovili lidé, že u nás chtějí studovat. I studenti, kteří získali stipendium, neměli včas víza. Konečně se také stáváme otevřenou zemí,“ řekl ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Program zahrnuje i možnost udělení stipendia v „případech hodných zvláštního zřetele“ – jedná se o případy, kde není sjednána bilaterální mezinárodní smlouva nebo v případech humanitárních a přírodních katastrof. „Projekt považujeme za další krok k podpoře migrace osob, na jejichž pobytu má Česká republika zvýšený zájem a k lepšímu řízení migrace,“ dodal ministr vnitra Jan Kubice.

Policisté přednášeli o bezpečnosti dětí o prázdninách

20. 06. 2013 - Na základě žádosti o pomoc při realizaci preventivního programu pro děti Základní školy v Žacléři požádala učitelka uvedeného školského zařízení pracovníka Oddělení mediální komunikace a PR z Trutnova o zajištění přednášky pro děti prvních a druhých tříd. Po předchozí domluvě proběhly v pondělí 10. 6. 2013 dvě besedy s přibližně 60 dětmi ve věku od 7 do 10 let, které byly zaměřeny na bezpečnost dětí v období prázdnin. Během dvou vyučovacích hodin policista dětem vysvětlil, jak se chovat v silničním provozu a na co si dávat pozor ve městě či ve volné přírodě. Policista v průběhu přednášky žákům odpověděl na mnoho zajímavých dotazů. Otázky ze strany školáků byly různorodé a beseda byla všemi vyhodnocena jako velice zdařilá.

Nespolehlivý plátce navyšuje byrokratickou zátěž podnikatelů

20. 06. 2013 - Novela zákona o DPH od roku 2013 zavedla nový institut, tzv. nespolehlivý plátce. V překladu institut znamená ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem. Nespolehlivým plátcem se proto stává plátce DPH, který závažným způsobem neplní povinnosti ve vztahu ke správě daně. Pokud je tento plátce označen za nespolehlivého a právní moc nabude rozhodnutí, zveřejní správce daně tuto informaci veřejně prostřednictvím internetu. Zmíněné opatření však má velmi tvrdý dopad na všechny plátce, a to včetně těch, kteří s podvody na dani nemají nic společného. Nespolehlivý plátce navíc dle Hospodářské komory České republiky neúměrně navyšuje byrokratickou zátěž nejen malých a středních podniků a živnostníků, ale i velkých firem.
+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.