Ve Vídni bude nejvyšší mrakodrap ze dřeva na světě

11. Září 2023

Realizace výstavby projektu Timber Marina Tower, 113 metrů vysoké kancelářské budovy s dřevo-hybridní konstrukcí ve vídeňské čtvrti Handelskai se blíží. Jeden z předních evropských developerů dřevostaveb, který bude stavbu realizovat, současně pokročil s rezidenčním projektem Timber View a kancelářskou budovou Timber Peak v Mainzu a s přípravou čtvrti LeopoldQuartier ve Vídni. ZPĚT
 
   

Stát se největším evropským developerem ekologických budov s dřevěnou konstrukcí. To je plán společnosti UBM. V České republice na její vizi navazuje rezidenční projekt Timber Praha, první dřevěné vícepodlažní bytové domy v hlavním městě. Oproti ambiciózním projektům výškových budov v zahraničí mají však energeticky udržitelné domy Timber Praha maximální výšku 12 metrů, a to v důsledku omezení vyplývajících z tuzemské legislativy.

Ve stavebnictví se dřevostavby, s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí, stávají stále výraznějším trendem. V zemích západní a severní Evropy se běžně staví rezidenční i komerční projekty ze dřeva, překonávající výškovou hranici několik desítek metrů. V tuzemsku při výstavbě dřevěných budov představuje zásadní problém rigidní legislativa, která s ohledem na požární předpisy umožňuje výstavbu do maximálně čtyř nadzemních podlaží, resp. 12 metrů požární výšky. V sousedním Rakousku přitom povolují standardně stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí až do šesti nadzemních podlaží, tzn. do 18 metrů. V praxi je navíc uplatňováno individuální schvalování, díky čemuž lze stavět budovy o mnoho metrů vyšší. „V České republice jsou předpisy nejpřísnější. Zatím vůbec nereagovaly na vývoj materiálů a technologií při výstavbě ze dřeva,“ říká ředitel projekčního oddělení UBM Development Czechia Tomáš Krejčí. „V Rakousku oproti tomu již existují předpisy přímo pro dřevěné stavby. Obvyklá maximální výška je přízemí a šest pater, kde se podle typu budovy dřevo kombinuje se železobetonem. Ten se používá vždy pro suterén a pak většinou pro jádra staveb, případně pro přízemí nebo také první patro. U vyšších objektů ze dřeva je třeba inženýrského přístupu projektu požární ochrany, který umožní i vyšší stavby. To je v Rakousku a Německu možné, naše norma v ČR to však zatím nepřipouští,“ dodává Tomáš Krejčí.

V Praze se rodí evropské dřevostavby

Česká pobočka developerské společnosti má s dřevostavbami bohaté zkušenosti. V Praze sídlí centrální projekční oddělení pro celý koncern, které realizuje řadu velkých projektů, a to včetně dřevostaveb. Aktuálně se jedná například o 12podlažní budovu Timber Peak v Mainzu a byly zahájeny také projekční práce na velkém bytovém projektu dřevostaveb LeopoldQuartier ve Vídni. V obou případech je povolovací proces výrazně jednodušší než v České republice a probíhá v podobě jednostupňového stavebního řízení. „Rozdíly ve schvalovacích procesech jsou v Česku oproti západním zemím propastné. Jako projekce mateřské společnosti, která projektuje po celé Evropě, máme přímé srovnání. V zahraničí se obecně nevypracovávají mnohastránkové technické zprávy, ale vyplňují se nejdůležitější data projektu do formulářů. Navíc Praha je v rámci naší země asi vůbec nejhorší místo pro povolování staveb,“ vysvětluje Tomáš Krejčí a k tomu, co by pomohlo modernizaci povolovacích procesů, doplňuje: „Podle mého názoru by pomohla zásadní revize stavebního zákona podle německého nebo rakouského vzoru. U běžných staveb by tedy šlo o jednostupňové řízení, odstranění nutnosti vyjádření dotčených orgánů státní správy, sjednocení všech technických podmínek do jednotných stavebních předpisů a také omezení účastníků stavebního řízení na ty oprávněné. Digitalizace může některé věci usnadnit, zásadní problémy našeho současného systému ale nevyřeší.“

Příklady dobré praxe ze soudeních zemí

Známá developerská společnost má v současné době v přípravě již přes 250 000 m2 dřevostaveb. Více než polovina je v kancelářském segmentu, ostatní jsou pak v rezidenčním. Nejnovější akvizicí v hodnotě 24,5 mil. eur se stala Timber Marina Tower ve Vídni s přibližně 44 350 m2 hrubé podlahové plochy, kterou developer postaví s hybridní konstrukcí. Plány počítají s výstavbou administrativní budovy se 32 nadzemními a 4 podzemními podlažími, čímž by se stala aktuálně nejvyšším dřevěným mrakodrapem na světě. Její provoz bude maximálně šetrný k životnímu prostředí díky využití geotermální energie, podzemní vody a instalaci fotovoltaických panelů. Budova bude v souladu s taxonomickými předpisy EU a směrnicemi ESG a současně také cílí na zisk certifikace LEED Gold. Začátek výstavby je plánován na 1. čtvrtletí v roce 2025.

Ve Vídni vzniká rovněž projekt LeopoldQuartier se zhruba 75 000 m2 podlahové plochy. Stane se první městskou čtvrtí v Evropě, kde vyrostou budovy s dřevo-hybridní konstrukcí. Součástí komplexu jsou byty a kanceláře. Díky důslednému využívání geotermální energie a fotovoltaiky bude projekt při svém provozu CO2 neutrální. Dokončení výstavby plánuje UBM v polovině roku 2025.

Developer realizuje v německém Mainzu dva projekty v těsném sousedství, administrativní budovu Timber Peak a obytnou čtvrť Timber View. Timber Peak nabídne přibližně 9 500 m2 hrubé podlahové plochy s flexibilními půdorysy pro kancelářské využití, parkovací stání pro elektromobily, terasu v 5. patře, střešní terasu s panoramatickým výhledem atp. Výstavba by měla začít na konci roku 2023. Koncept novou rezidenční čtvrť rozděluje do sedmi budov s celkem 184 byty, které dohromady představují přibližně 13 570 m2 obytné plochy. O energetickou soběstačnost se postarají tepelná čerpadla vzduch-vzduch a fotovoltaické systémy na zelených střechách. Stavba má být zahájena ve 4. čtvrtletí roku 2024.

První udržitelná dřevostavba bytových domů v novodobé historii Prahy

Výstavba dřevostaveb byla zahájena také v České republice. „V roce 2022 jsme zpracovali projekt Timber Praha, což jsou komorní bytové domy ze dřeva s celkem 62 byty o dispozicích od 1+kk až 4+kk. Železobetonové suterény se začaly stavět v březnu 2023, montáž dřevěné části jsme zahájili na konci června 2023 a nyní už dva domy stojí. Dřevěná část má být kompletně hotova do konce letošního roku a kolaudace proběhne ve 2. polovině roku 2024,“ říká Josef Wiedermann, jednatel UBM Development Czechia, a dodává: „Jedná se o první projekt svého druhu v Praze. U nás je to vlastně průkopnický počin, z pohledu Rakouska, Německa nebo skandinávských zemí se ale již jedná o běžnou stavbu. V České republice jsme velmi aktivní, pokud jde o iniciativy týkající se rozsáhlejší výstavby ze dřeva jako ekologického materiálu. Jsme v kontaktu s řadou dalších odborníků v této oblasti. Ve spolupráci se zástupci některých bank, developerů a architektů jsme navíc založili odbornou Platformu pro udržitelné stavebnictví ze dřeva a společně podporujeme připravovanou změnu požární normy, která v budoucnu umožní stavět ze dřeva také vyšší budovy.“

Bydlení s dobrou energií

Dřevostavby jsou budoucností udržitelného bydlení. Výstavba ze dřeva přináší zkrácení doby realizace až o polovinu díky tomu, že se při ní využívá moderní technologie prefabrikace. Dřevo je trvanlivý a obnovitelný přírodní materiál, který má pozitivní vliv na lidskou psychiku. Vytváří přirozené prostředí, udržuje ideální vlhkost vzduchu, snižuje stres a má také antibakteriální účinky. V projektu Timber Praha se dřevo stane rovněž součástí interiérů bytů a společných prostor budov jako designový prvek. Tyto energeticky šetrné domy s energetickým průkazem v nejúspornější kategorii A a ekologickou certifikací BREEAM Excellent budou dále vybaveny tepelnými čerpadly, fotovoltaickými panely, geotermálními vrty a chytrými technologiemi.

Moderní domy z masivních dřevěných CLT panelů se staví s minimální uhlíkovou stopou. Ve stavebnictví vzniká až 38 % emisí CO2, z toho zhruba 10 % při výstavbě a dalších 28 % při provozu. „Česko přijalo stejně jako ostatní státy EU Pařížskou dohodu a přísné limity na snižování CO2. Výstavba ze dřeva je jednou z dobrých možností, která výrazně při realizaci snižuje emise oxidu uhličitého, je udržitelná, energeticky málo náročná a má vyzkoušená řešení. Vidíme, že západoevropské státy včetně Rakouska berou uzavřené dohody ohledně CO2 vážně a je škoda, že v České republice kvůli zastaralé legislativě zatím masovější výstavba není možná,“ vysvětluje Tomáš Krejčí.

Mateřská developerská společnost v Rakousku pokračuje v plnění své strategie „green, smart and more“ a vize stát se leadrem v oblasti dřevostaveb v Evropě. „Hlavním motivem je samozřejmě ochrana životního prostředí a snižování CO2. Tyto nemovitosti však také plánujeme a stavíme z přesvědčení, že pouze udržitelné budovy si dlouhodobě zachovají svoji hodnotu. Výstavbu ze dřeva před pár lety prosazovali spíše jen nadšenci. Nyní ji však již vyhledávají samotní investoři a my s naším interním know-how v oblasti dřevostaveb můžeme naši čelní pozici na trhu v tomto segmentu dále rozvíjet a rozšiřovat,“ popisuje Bernhard Egert, ředitel divize dřevostaveb UBM Development AG.

Autor: Crest Communications, Zdroj foto: Crest Communications

 


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.