EXPO REAL 2022: Evropský realitní trh musí čelit řadě výzev

13. Říjen 2022

Minulý týden skončil v Mnichově 24. ročník Expo Realu, prestižního evropského veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí. Realitní experti se shodli na tom, že současné stavebnictví a realitní trh se musejí potýkat s nebývalým množstvím problémů a výzev, vyplývajících nejen se současné zhoršující se geopolitické a ekonomické situace, ale i z klimatických změn.ZPĚT
 
   

Dominantními tématy veletrhu proto byly inflace, zvyšování cen a politika úrokových sazeb, energetická krize, ochrana klimatu, ESG, digitalizace, dostupné bydlení a spolupráce s veřejným sektorem. To se promítlo do bohatého doprovodného programu, rozděleného do 6 tematických diskusních fór. Na nich v rámci bezmála 140 konferencí a panelových diskusí vystoupilo více než 400 odborníků od bankéřů přes realitní odborníky až po prognostiky. Ti všichni debatovali o tom, jak velkou změnu stavebnictví a realitní trh potřebuje a jaké jsou žádoucí scénáře dalšího vývoje a směřování oboru.

Evropský trh nemovitostí ovlivňuje inflace a politika úrokových sazeb i ESG
V důsledku otřesů způsobených válkou na Ukrajině se jedním z klíčových témat Expo Realu stala inflace a politika úrokových sazeb. V online průzkumu mezi téměř 500 účastníky veletrhu většina respondentů kladně hodnotila zvýšení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou: 61 % z nich si myslí, že ECB tak ukončí realitní boom, a 67 % předpokládá, že financování nemovitostí bude nyní vycházet z reálnějších základů. Podle Jakuba Stanislava, vedoucího manažera investičního oddělení v realitní poradenské společnosti CBRE, se aktuální nejistota na trhu odráží v přístupu západoevropských investorů. Jedním z důsledků evropské inflace je totiž podle něj i pokles reálných příjmů domácností, což může vést ke zpomalení přílivu investičního kapitálu institucionálních otevřených retailových fondů. „Banky do dluhového financování vedle nových úrokových sazeb ECB již promítají i budoucí možná rizika trhu. Tahounem mezi realitními sektory jsou aktuálně logistické a průmyslové nemovitosti, ale také prémiové kancelářské budovy a retail parky. Nemovitosti tohoto typu v současné době generují i vyšší příjmy z nájemného,“ dodal Jakub Stanislav.

ŽHAVÁ TÉMATA LETOŠNÍHO EXPO REALU POHLEDEM JEHO ÚČASTNÍKŮ
ESG jako evropský „nový normál“
Jednou z priorit při rozhodování investorů se ve stále větší míře stává naplňování principů ESG (Environmental – Social – Governance). Podle Jiřího Stránského, vedoucího týmu pro oblast udržitelnosti v CBRE, se závazek směrem k ESG nyní v Evropě stává „novým normálem“, proto výrazně roste i jeho význam v realitním oboru. Implementace principů ESG totiž zvyšuje konkurenceschopnost a hodnotu nemovitostí. „Parametry ESG se promítnou do rozhodovacích procesů napříč jednotlivými segmenty celého realitního sektoru – od investorů přes developery až po nájemce, kdy jedním z deklarovaných cílů bude snižování uhlíkové stopy. Podle našich průzkumů přijaly kritéria ESG ve své investiční praxi a procesech více než dvě třetiny evropských investorů. Institucionální investoři a fondy dnes investují téměř bezvýhradně do nemovitostí, které jsou v souladu s taxonomií EU a mají nastavené cíle v oblasti ESG,“ komentoval Jiří Stránský.

Nové stavební materiály pro ochranu klimatu a jako jedna z cest k uhlíkové neutralitě
V souladu se Zelenou dohodou pro Evropu z roku 2019 směřují státy EU do roku 2050 ke klimatické neutralitě, aby pomohly zastavit nárůst globální teploty na Zemi (k tomu se zavázaly státy z celého světa v rámci Pařížské dohody z roku 2015). Snižování energetické náročnosti již existujících budov je pro dosažení tohoto cíle naprosto stěžejní (budovy totiž odpovídají za emisi cca 40 % světových skleníkových plynů). Totéž se však týká i budov plánovaných. Významnou cestou ke snižování uhlíkové stopy je větší využívání netradičních stavebních materiálů – anebo v mnohem větší míře i těch, z nichž lidstvo staví už po staletí: především dřeva. Například rakouská společnost UBM Development AG prezentovala na Expo Realu své ambice stát se největším evropským developerem ekologických budov s hybridní dřevěnou konstrukcí. Již realizovala, resp. má ve výstavbě pilotní projekty v zahraničí (jedna z budov rezidenčního areálu barany.7 ve Vídni, resp. výstavba dřevěné kancelářské budovy Timber Pioneer ve Frankfurtu nad Mohanem) a její česká odnož UBM Development Czechia hodlá využít tuto technologii také v ČR. „Tradiční stavební materiály, jako je beton a ocel, způsobují zhruba 6 % globálních emisí CO2. To je obdobný podíl oxidu uhličitého, jaký dohromady generuje globální letecká, lodní a železniční doprava. Pokud nahradíme alespoň část z nich dřevem, uhlíkovou stopu stavebních konstrukcí významně snížíme. V horizontu 3-5 let plánujeme výstavbu rezidenčních a komerčních budov s dřevěnou nebo hybridní dřevěnou konstrukcí o celkové ploše 200 000 m2," komentoval Bernhard Egert, vedoucí divize dřevěných konstrukcí UBM Development AG. Svůj vlastní průzkum provedený ve 12 evropských zemích včetně České republiky, který na svém stánku na veletrhu prezentovala společnost PlanRadar zaměřující se na digitalizaci stavebních a realitních projektů, spektrum stavebních materiálů budoucnosti na cestě k uhlíkové neutralitě ještě rozšiřuje: vedle dřeva respondenti v průzkumu sázejí např. na konopí, slámu či vlákna hub. „Všechny tyto materiály během růstu pohlcují oxid uhličitý a poté jej po desetiletí konzervují ve struktuře budovy,“ uvedl Adam Vostárek, Senior Sales Consultant PlanRadaru pro region CEE. Dalšími perspektivními stavebními materiály jsou podle průzkumu PlanRadaru mj. grafen, regenerovaný nylon či bio beton.

Energetická krize si žádá úsporná energetická řešení
Za současné energetické krize přicházejí se „zelenými“ energetickými řešeními i developeři z těch realitních segmentů, v nichž to až dosud v širokém měřítku nebylo obvyklé. To se týká především sektoru průmyslových a logistických nemovitostí, který je aktuálním tahounem evropského realitního trhu. Například evropský developer a vlastník semi-industriálních a logistických nemovitostí VGP si stanovil za střednědobý cíl obejít se ve VGP parcích zcela bez plynu. „Naším pilotním projektem v tomto směru je VGP Park ´Am Alten Flughafen´ v německém Giessenu, který již plyn vůbec nemusí využívat, protože jsme jej nahradili systémem tepelných čerpadel v kombinaci s fotovoltaickým systémem. To je cesta pro naše nové parky včetně těch v regionu CEE. V centru naší pozornosti jsou možnosti, jak ukládat energii na další využití – to považujeme za významný krok směrem k energetické soběstačnosti. Nájemcům chceme nabízet zelenou energii spojenou například s využíváním baterií, stejně jako s možností dobíjení jejich nových flotilových vozů. V našich parcích, které máme po celé Evropě (v provozu, ve výstavbě i v přípravné fázi) dosahuje celková kapacita výroby zelené energie 174,6 MWp,“ řekla Sally Silze, která stojí v čele divize VGP pro udržitelnou výstavbu. Se směřováním k udržitelnosti a energetické soběstačnosti podle ní souvisí i nutnost certifikace průmyslových a logistických nemovitostí. „Certifikace už po kancelářských budovách a obchodních centrech masivně proniká i do tohoto segmentu. Certifikovaná nemovitost je nejen zárukou kvality a finančně efektivního provozu, ale i toho, že splňuje řadu ekologických a sociálních parametrů, které jsou zejména pro velké korporátní nájemce klíčové. V našich evropských VGP parcích máme certifikace BREEAM, kde u nové výstavby cílíme na úroveň ´Excellent´. V případě certifikací DGNB, které mají naše nemovitosti v Německu a Rakousku, jsme již postoupili z úrovně ´Silver´ na ´Gold´. V současné době máme certifikováno 61,2 % z našeho celkového portfolia,“ dodala Sally Silze.

Digitalizace, inovace, nové technologie
Cestou, jak dosáhnout klimatické neutrality, jsou inovace, digitalizace a nové technologie. Právě proto byly jedním z klíčových témat Expo Realu. V hale A2 jim bylo věnováno speciální diskusní Real Estate Innovation Forum, kde se realitní experti zabývali mj. chytrými budovami, digitalizací v segmentu bydlení či budoucími strategiemi start-upů. Samotné PropTech a ConTech start-upy byly koncentrovány v „Tech Alley“ v hale A3.

Pomoc Ukrajině
Svou samostatnou expozici měla na veletrhu Ukrajina. Pod názvem REBUILD UKRAINE představila globální iniciativu UNITED24, která vznikla na popud prezidenta Volodymyra Zelenského a má spojit donátory, kteří chtějí Ukrajině pomoci. Vybrané finanční prostředky budou použity na tři oblasti: obranu a odminování území, lékařskou pomoc a znovupostavení budov. Pod mottem „pomozme zachránit životy na Ukrajině“ vznikla přímo pro Expo Real speciální mise: získat finanční podporu na nákup obrněného zdravotnického evakuačního vozidla, které lékařům umožní zachraňovat životy civilistů i vojáků.

EXPO REAL V ČÍSLECH
Poté, co řada vystavovatelů svou loňskou účast v obavách z nákazy covidem ještě oželela, letos byl patrný velký nárůst jejich zájmu o osobní setkání, výměnu zkušeností a networking. Do Mnichova přijelo 1 887 vystavovatelů z 33 zemí, což je téměř o 60 % více než vloni – veletržní statistika tak téměř dosáhla úrovně z předcovidových let. Prezentační plocha zabrala 7 výstavních hal. Celkem přijelo do Mnichova téměř 40 000 účastníků reprezentujících 73 zemí. Podle údajů Messe München patří letos Česku v konečném součtu co do počtu návštěvníků 8. místo za Německem, Velkou Británií, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Švýcarskem a Francií; první desítku uzavírají Lucembursko a USA.

Příští, 25. ročník veletrhu Expo Real se v Mnichově uskuteční od 4. do 6. října 2023.

Autor: Crest Communications, Zdroj foto: Crest Communications
 


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.