Vídeň: úspěšná sousedka držící krok s dobou

15. Prosinec 2022

Ačkoli se digitalizace dnešního světa postupem času stala každodenním chlebem, je zřejmé, že úroveň technologického pokroku v různých městech dosahuje různých indexů. Důvodem tohoto faktu je, že každé území má svou vlastní vizi toho, jakým způsobem zlepšovat životní podmínky svých občanů a obyvatel. Každé město, jež má zájem a potřebu využívat smart řešení, má určitý plán realizace relevantních cílů, avšak zdaleka ne každý vede ke kýženým výsledkům. V daném článku chceme představit Vídeň, která díky všestrannému řešení problematiky zažívá obrovský progres a úspěšně splňuje svůj cíl v rámci implementace systému Smart City do své infrastruktury.ZPĚT
 
   

 Smart City Wien

Rakouská metropole se dnes považuje za jedno z nejrozvinutějších měst z hlediska systému Smart City. Podle odhadů odborníků se během následujících 25 let počet obyvatel Vídně skoro zdvojnásobí, a překročí tak tři miliony. Z toho vyplývá, že vzroste poptávka po energeticky úsporných zařízeních a rovněž po chytrých urbanistických řešeních. V rámci projektu Smart City Wien, který byl zahájen v roce 2011, vznikl přesný plán, jehož prioritou je, aby se Vídeň v roce 2050 stala jedním z pěti nejvyspělejších technologických výzkumných center v Evropě. Dalším důležitým cílem je vybudování inovativního trojúhelníku Vídeň – Brno – Bratislava. Esencí vídeňské smart vize je dosažení rovnováhy mezi smysluplnou spotřebou energetických zdrojů, implementací technologického pokroku a zajištění vysoké životní úrovně místních obyvatel. 

Bart Gorynski, výkonný ředitel Bee Smart City k tomu poznamenává: „Rámcová strategie Smart City Wien se zaměřuje na výkonnou spolupráci a kolektivní inteligenci, neboť tak je možné dosáhnout všech stanovených cílů. Vídeň, jako úspěšné a chytré město, umožňuje, aby řešení přicházela zdola nahoru, a ne naopak, což je opravdu velmi chytré.“

Plán zlepšení životní úrovně ve Vídní se dotýká tří oblastí: energetických zdrojů, inovace a kvality života. Holistická povaha vídeňského přístupu je patrná ve sktruktuře samotné rámcové strategie. Každý ze tří bodů vyžaduje proměny téměř ve všech aspektech městského života.

Energetické zdroje
Smart řešení v rámci energetických zdrojů jsou založena jednak na úspoře elektrické energie tím, že se její spotřeba redukuje použitím úsporných zařízení, jednak na maximálním využití obnovitelných zdrojů. Problematika energetických zdrojů se dále dělí do čtyř subkategorií.

Stanovené cíle v těchto oblastech jsou následující:
1. Energie – snížení spotřeby a přechod k obnovitelným zdrojům.
2. Infrastruktura – neomezený přístup k Wi-Fi na celém území metropole, vytvoření řady aplikací umožňujících přímou komunikaci mezi občany a úřady.
3. Mobilita – zdokonalení podmínek veřejné dopravy a řešení pro ekologicky nejšetrnější dopravní prostředky, jako jsou například elektrická vozidla.
4. Chytré budovy – projektování chytrých budov s nulovou spotřebou energie.

Inovativní řešení
Inovativní řešení se týká těchto bodů:
1. Vzdělaní – zavedení integrovaných a komplexních vzdělávacích programů.
2. Technologický výzkum – vytvoření takového vědeckého prostřední, v němž budou mít odborníci možnost analyzovat a předvídat nejnovější technologické tendence a následně je zavádět do praxe.
3. Ekonomika – zahájení interních a externích investic a usnadnění podmínek pro to, aby každoročně dalších deset tisíc lidí mělo možnost založit podnik.

Kvalita života
Vzhledem k tomu, že si Vídeň předsevzala, že se stane skutečnou zemí zaslíbenou, usiluje o zlepšení životních podmínek svých obyvatel. Aby splnila svůj plán a stala se v roce 2050 státem s nejvyšší životní úrovní, jsou na místě určité nevyhnutelné reformy, které budou nejvíce patrné v následujících sférách:
1. Sociální začlenění – dostupné bydlení, poskytnutí všech dostupných sociálních jistot, právo rozhodovat o potenciálních městských změnách nezávisle na sociálním statusu.
2. Zdravotní péče – progres v oblasti zdravotní gramotnosti a poskytování stejně kvalitních služeb každému obyvateli
3. Životní prostřední – ochrana přírodních rezervací vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel.

Vídeňská strategie Smart City počítá s názory zainteresovaných stran a nabízí možnost jejich aktivního zapojení do potenciálních projektů. Je velmi zajímavé, že se na rozhodnutí ohledně provádění technologických a jiných změn mohou podílet řadoví občané, kteří nemají relevantní vzdělání či privilegované postavení ve společnosti. Ano, dominující složkou daného procesu jsou především odborníci a investoři, avšak jsou ochotní plnit požadavky obyvatel města.

Stopy daného přístupu lze hledat v samotném kodexu Smart City Wien, který deklaruje, že veškeré inovace mají sloužit lidem a jediné, na čem opravdu záleží, je spokojenost Rakušanů a ostatních rezidentů metropole.

„Vídeňský třídílný plán stanoví konkrétní cíle pro zlepšení vzdělávání, podporu inovací, snížení využívaní zdrojů a emisí skleníkových plynů. Město se snaží do roku 2050 nabídnout nejlepší kvalitu života ze všech evropských měst.“ – Thomas Müller, spoluzakladatel Bee
Smart City. “

Za účelem bezproblémové a rychlé komunikace občanů s úřady byla vytvořena aplikace SAG’S Wien, umožňující občanům odesílání jakýchkoli požadavků přímo správě města během 30 vteřin.

Je pozoruhodné i to, že Vídeň spolupracuje rovněž s jinými evropskými městy v rámci programu Transform či Capa-city. Účastníky těchto mezinárodních projektů jsou ve většině případů hlavní města a v rámci spolupráce se dělí o nápady i zdroje.

Smart City – místo, kde se technologie potkávají s lidskými potřebami

Když se setkáme s termínem Smart City, naše představivost vytvoří město, jež je zaplněné roboty, auty bez řidičů, letadly bez pilotů a mikročipy, obsahujícími veškeré informace o svých majitelích. Avšak to neznamená, že tomu tak ve skutečnosti je. Je potřeba si uvědomit, že chytrá řešení nepředpokládají nadbytek digitálních prvků. Jde především o to, aby se prostřednictvím technologického pokroku zlepšovala životní úroveň obyvatel města. Jinými slovy, každá zavedená inovace by měla odpovídat lidským potřebám a existovat jen v tom případě, kdy je nezbytná.

Chytrá řešení nejsou vždy viditelná, tedy kromě očividných smart prvků v rámci veřejných prostorů, existují i jiná, jež jsou schovaná v obytných domech, školách či úřadech, např. bezpečnostní systémy. Nejsou patrné, avšak jakmile se stane něco mimořádného, okamžitě zareagují, a tím pádem vykonají svou prioritní funkci – poslouží lidem.

Zažít Vídeň
Před několika týdny jsem měla to štěstí, že jsem opět navštívila toto kouzelné město. Přestože zde pobývám poměrně často, nikdy ho nepřestanu obdivovat. Z jedné strany jsou podobné emoce vyvolány především pocitem, že jsme součástí modernity i historie. Z druhé strany se tady vyskytuje řada, na první pohled nenápadných jevů, které však dohromady dodávají Vídni zvláštní jedinečnost. Kombinace těchto prvků zajišťuje rovnováhu mezi potřebami moderního člověka. Každý z nás touží po pohodlí, kráse a svěžesti. Ve Vídni máme toto všechno k dispozici. Propracovaný digitální systém umožňuje online zakoupení vstupenky do divadla či na komentovanou prohlídku do Albertiny, zjištění dostupnosti parkovacích míst i aktuálních odjezdů městské hromadné dopravy. Báječná architektura, umění i uličky centra jsou prodchnuty duchem starobylosti, duchem toho, co nám předcházelo, ale zároveň nás to stále obklopuje a promlouvá k nám na každém kroku. Nespočet zelených zón osvěžuje vzduch a zabraňuje tomu, aby se v létě stala z města rozpálená kamenná poušť. Pozoruhodné je, že všechny tři prvky jsou v harmonii, nelze říct, že by jedno převažovalo nad druhým, právě naopak, navzájem tvoří neskutečně příjemnou atmosféru. Samotné město nabízí množství variant, jak strávit volný čas podle vašich zálib. Nezáleží na tom, zda jste znalec umění, gurmán nebo prostě vášnivý chodec, Vídeň vám nabídne místa, kde naleznete všechno: muzea, bistra či restaurace a dechberoucí výhledy. Je příjemné sledovat, jak se plány zapsané na papíře realizují a zhmotňují se v mnoha aspektech vídeňského života. Přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu? Zkuste Vídeň!

Autor: Yeva Bartkiv, Zdroj foto: Shutterstock


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.