Počet krádeží spáchaných dětmi meziročně vzrostl o 33,4 %. Jejich domácím hřištěm jsou obchodní centra

20. Listopad 2023

Podle dat policie ČR meziročně roste počet krádeží spáchaných dětmi do věku 17 let na předkovidovou úroveň. Nejčastěji se uchylují ke krádežím v obchodech a autech nebo loupežným přepadením. V roce 2023 policie už zaevidovala dohromady 479 případů krádeží provedených nezletilými a 207 loupeží. Problematické chování mládeže řeší častěji i ostraha v obchodních centrech, kde se kromě krádeží dopouštějí i obtěžování ostatních zákazníků a nájemců nákupních prostor.ZPĚT
 
   

Mezi lednem a zářím 2023 zaregistrovala policie ČR 2 098 trestných činů spáchaných mládeží. Mezi nejčastější zločiny patří loupeže, pohlavní zneužití a krádeže. Jenom krádeží a vloupání spáchaných dětmi eviduje policie letos 479, oproti stejnému období minulého roku, tedy mezi lednem a zářím 2022, kdy došlo k 359 krádežím, jich přibylo o 33,4 %. Ještě výraznější 39,8% nárůst zaznamenaly i loupeže, jejichž počet letos už přesáhl 200 případů.

Celkově v letošním roce narostla majetková kriminalita dětí o téměř 200 případů, tedy přibližně 21 %, stále však nedosáhla údajů z předkovidového roku 2020. „Analyzovat důvody v průběhu sledovaného období je obtížné, obecně však kriminalita kopíruje náladu ve společnosti a určitou formu ekonomické nejistoty, kterou občané mohou za určitých okolností pociťovat. Nezanedbatelný vliv má také vlastní operativní činnost, díky které se daří odhalovat a objasňovat více trestných činů,“ popisuje důvody tohoto nárůstu Ondřej Moravčík, vedoucí oddělení tisku Policie ČR.

Rostoucí trend problémového chování zaznamenaly kromě policie také soukromé bezpečnostní služby, které musí čím dál častěji řešit problematické chování skupin mladistvých v obchodních centrech. „Cílem návštěv obchodních center pro mladistvé je především snaha zabavit sebe sama nebo být zajímavý pro okolí s následným sdílením na sociálních sítích. Velmi často do takový aktivit spadá páchání trestné činnosti, úmyslné poškozování cizích věcí nebo cílené provokace ostrahy, jiného personálu centra, ale také kolemjdoucích občanů – nakupujících,“ popisuje vzrůstající trend Oldřich Rutar, viceprezident české pobočky Mezinárodní asociace bezpečnostních agentů (ASIS International). Jednání spojené s nahráváním videí umisťovaných na sociální sítě často může hraničit s kyberšikanou.

„Obvykle jde o drobnější přestupky, ale víme, že v okolí obchodního centra už došlo i k organizovaným loupežným přepadením. Skupina patnácti až šestnáctiletých jedinců obestoupí kolemjdoucího a je schopna ho okrást o peníze,” popisuje incidenty Daniel Velčovský ze společnosti ABIS, který má na starost ostrahu v obchodním centru na pražském Žižkově. Podle dat ASIS International se problematické chování nezletilých v obchodních centrech a jejich okolí stalo celoevropským trendem.

Přítomnost skupinek nezletilých v OC je často spojena s konzumací alkoholu nebo drog. Problematiku řeší bezpečnostní služby ve spolupráci s policií, lokálními samosprávami i neziskovými organizacemi, které se prevencí rizikového chování mladistvých zabývají. Právě prevence, například v podobě terénních pracovníků docházejících do obchodních center, se ukazuje jako efektivní způsob, jak proti narůstající kriminalitě dětí bojovat.

Autor: Jiří Procházka, ShrtCut Studio s.r.o. Zdroj foto: Shutterstock

 


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.