OSTRAVA !!! Město pro nové začátky

20. Červen 2023

Dnes vám v našem populárním seriálu, zaměřujícím se na koncept Smart city v rámci českých měst, představíme město, které si zaslouží velkou pozornost, jelikož se rozhodlo pro prosperitu a progres. Ostrava, jež si oproti mnoha jiným městům stanovila zcela konkrétní a důležité strategické cíle rozvoje do roku 2030, bezesporu patří mezi důležitá města, jejichž smart přístup si zaslouží velký respekt. Nyní se podíváme, o jaké změny se přesně jedná. Obrátili jsme se na pana Jiřího Hudce, zástupce vedoucího odboru strategického rozvoje, aby nám vizi města Ostrava podrobněji představil.ZPĚT
 
   

Můžete prosím blíže představit našim čtenářům samotnou značku FajnOVA. Jaký je její význam, priority a přístup? 
Při uvažování o tom, kde strávit větší část svého života, existuje nespočet determinujících faktorů, mezi které patří například životní prostředí, infrastruktura, doprava a v neposlední řádě i urbanizace města. Pro každé město či obec je velkou výzvou uspořádat „tok bytí“ takovým způsobem, aby byl pohodlný pro různé generace. Senior dá spíše přednost komfortní a klidné atmosféře, zatímco mladý člověk přirozeně tíhne k různým typům zábavy a aktivnímu trávení volného času, např. setkáváním se v barech či nočních hlučných podnicích. Klíčem je, mít dostatečnou nabídku aktivit a možností pro více cílových skupin. Ne náhodou se jeden z cílů Strategického plánu jmenuje Kultivovat prostředí pro život všech generací.

Jak si představujete město, jež je syntézou bujarého života mladých lidí a rodinného klidu? Jak na to, když prioritou je komfortní a příjemné soužití několika generací v jednom místě?
Aktuálně existuje hodně zajímavých projektů, jejichž cílem je obnovení a oživení městských památek, přírodních rezervací a jiných nezbytných městských objektů. V únoru letošního roku se například slavnostně otevřel City Campus Ostrava, jde o dvě nové budovy Ostravské univerzity. City Campus je vybaven moderní technikou a je srovnatelný s objekty podobného typu nacházejícími se v USA či Velké Británii.
Najdeme zde zázemí pro sport a behaviorální zdraví, místnosti pro studium lidského pohybu, digitální grafiky a hudby. Kromě toho je součástí kampusu galerie ve stylu white cube a komorní sál pro 242 diváků. Je potřeba zdůraznit, že se rozhodně jedná o zcela komplexní řešení, jak na to, když chceme přilákat do města mládež, a tím mu zajistit pochopitelný progres.
Ve strategické rovině je pro Ostravu zpomalení a zastavení „brain-drainu“ zásadním cílem města. Součástí toho je i lákání talentovaných lidí a odborníků ze zahraničí, proto město zřídilo v roce 2020 Ostrava Expat Centre, které se o ně stará a poskytuje jim potřebné služby.

Čím dál více si všímáme „trendu“ odjezdu mládeže do zahraničí. Ať už se jedná o pracovní či studijní záležitosti, jde o nepříjemný trend, jelikož právě mladá generace je v přímém slova smyslu budoucností našeho města, potažmo státu. Jak se k tomuto problému staví Ostrava? Existuje konkrétní strategie, jak v pozitivním smyslu zabránit odjezdu mládeže, a naopak nabídnout koherentní důvody zůstat v Ostravě a rozvíjet se v tomto městě?
Město Ostrava pečuje o komfort a spokojenost každého svého občana. Mezi městský servis lze zařadit i další výhody, jež nejsou na první pohled viditelné, avšak při jejích náhle absenci bychom definitivně pocítili negativní změny. Jedná se o energetické systémy vybudované s ohledem na ochranu životního prostředí i o dopravu. Vedení města Ostrava vypracovalo inovativní projekty, jejichž účelem je rekonstrukce existujících magistrál a křižovatek, zavedení nových parkovacích zón a dalších technických záležitostí.

Jaké jsou nejožehavější cíle v oblasti dopravy a energetiky? Jakým způsobem Ostrava koreluje s moderními západními trendy spojenými především s ochranou životního prostředí?
Ano, Ostrava si stanovila dosti komplikovaný cíl, který je mimo jiné vyjádřen v adaptační strategii města, v přístupu k modré a zelené infrastruktuře ve městě, také v Akčním plánu udržitelné energetiky a klimatu, kde se město zavázalo ke snížení emisí CO2 o 55% proti roku 2000. Tento deklarovaný, strategický přístup města je pomalu, krok za krokem, realizován. Klíčové pro úspěšnou realizaci strategických cílů plánu je měření a hodnocení výsledků, výstupů a dopadů ve vazbě na stanovené priority. Tím se město neustále zabývá a s každým dnem roste jeho potenciál, aby se stalo zcela inovativní, jak se dnes říká s oblibou „Smart“, tedy chytrou Ostravou, městem pro nové začátky. FajnOVA je dnes značkou strategického plánování Ostravy a projektů, které ji posouvají dále. Značka je symbolem toho, že město do svého rozvoje zapojuje přirozeně odborníky i obyvatele a má jasně definovanou vizi budoucnosti, ke které směřuje do roku 2030 a dále - Ostrava je městem, které láká mladé, pracovité a talentované obyvatele, trend odcházení se podařilo zastavit a zvrátit.

Autor: Yeva Bartkiv, Zdroj foto: Magistrát města Ostravy


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.