Nárůst požárů fotovoltaických elektráren alarmuje: Neodborné instalace jako hlavní příčina

28. Srpen 2023

Hasičský záchranný sbor v Česku zaznamenal v prvních sedmi měsících letošního roku 45 požárů fotovoltaických elektráren, což je výrazný nárůst oproti předchozím letům. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uvádí, že nejčastější příčinou jsou neodborné instalace a podcenění bezpečnostních aspektů těchto systémů. ZPĚT
 
   

Česko v posledních měsících prožívá fotovoltaický boom. V prvním pololetí letošního roku energetici zprovoznili 45 197 fotovoltaických elektráren. Počet instalovaných zařízení je téměř o čtvrtinu vyšší než za celý loňský rok.

S tím však podle komory přibývá také elektráren, které vznikají bez odborných znalostí zhotovitele a zpracovatele dokumentace. ČKAIT proto v této souvislosti apelovala na stavebníky, aby nepodceňovali projektovou přípravu a zapojení autorizovaných osob do přípravy, realizace i provozu solárních systémů.

„Určitě nedoporučujeme jít cestou montáže podle internetu a nakoupit nejlevnější výrobky s cílem co nejvíce ušetřit. Nesprávný návrh řešení, nevhodné materiály nebo neodborná instalace významně zvyšují riziko požáru. A to se může prodražit: ohroženy mohou být nejen celé nemovitosti, ale i lidské zdraví a životy. A to nejen majitele nemovitosti, ale i sousedů nebo zasahujících hasičů, neboť požárem zasažený fotovoltaický systém může být pod napětím vyšším než relativně bezpečných 120 voltů,“ uvedl předseda ČKAIT Robert Špalek.

Tyto problémy se podle komory nejčastěji týkají instalací na rodinných domech. Zařízení na průmyslových objektech jsou zpravidla s výkonem nad 50 kW, pro což platí povinné povolovací řízení podle stavebního zákona. Požárněbezpečnostní řešení je v takových případech nezbytnou částí projektové dokumentace.

Nejčastější příčinou požárů je podle odborníků na požární bezpečnost staveb zkrat v navazujících rozvodech a elektrických zařízeních. Další riziko vzniku a následného šíření požáru se často týká konektorů na kabeláži pod stejnosměrným napětím, hořlavých obalů kabelů nebo nekvalitních zařízení, jako jsou měniče napětí či odpojovače a optimizéry. Příčinou může být podle expertů rovněž nevhodná skladba střešní krytiny, nevyhovující umístění technických zařízení či neřešené průchody elektroinstalace konstrukcí.

V praxi se odborníci setkávají také s nekvalitními bateriovými úložišti nebo podceněnou ochranou před zásahem bleskem. Varují rovněž před plastovými nosnými konstrukcemi. Jen výjimečně podle odborníků vzniká požár kvůli poruše na samotných panelech.

Zájemcům o fotovoltaiku komora doporučila, aby si od autorizovaných osob nechali zpracovat požárněbezpečnostní řešení a požadovali jeho naplnění i od dodavatelských společností. Jedním z důležitých prvků instalace by podle ní měla být například možnost deaktivace elektrárny.

Autor: ČTK, Novinky.cz, redakce, Zdroj foto: Envato elements

 


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.