Fotovoltaiky si zaslouží dobrou péči. Odvděčí se dlouhou životností a vysokou produkcí energie

08. Září 2023

Staráte se o velkou fotovoltaickou elektrárnu? Plánujete pro svou firmu novou instalaci solární elektrárny? Správné plánování, péče a údržba jsou klíčové pro zajištění optimálního výkonu elektrárny a zajištění dlouhé životnosti zařízení.ZPĚT
 
   

„Vnímám, že firmy v posledním roce přehodnotily svou strategii v oblasti obnovitelných zdrojů, a i v Česku vzniká mnoho velkých solárních elektráren, mohu jmenovat příklady jako je Škoda Auto, Penny, Outlet Štěrboholy, tiskárna Unipress, Kongresové centrum v Praze a další. Pro tyto velké solární projekty je důležité včas začít řešit pravidelnou údržbu, která je klíčem k dlouhodobé efektivitě a výkonu fotovoltaických elektráren. Díky správné péči o svou fotovoltaickou elektrárnu mohou pak majitelé či provozovatelé zajišťovat optimální produkci energie a minimalizovat potenciální výpadky,“ řekl Aleš Spáčil, spolumajitel společnosti Greenbuddies, která se specializuje na výstavbu FVE a nabíjecí infrastruktury.

Plánování a provoz: Při návrhu elektrárny je zásadní si vyjasnit, jak budete elektrárnu využívat a jaká data budete potřebovat k monitorování provozu. U větší instalace je běžná spolupráce se specializovanou firmou, která zajišťuje preventivní i reaktivní údržbu. K tomu je nezbytné specifikovat, jaká data bude FVE odesílat na vzdálený dozor, např. údaje k výrobě, stupně regulace, kvalita sítě, údaje z meteostanice, možné je přenášet i videopřenos z místa.

Reaktivní kontrola: Specializovaná firma monitoruje provoz elektrárny nonstop a v případě nestandardních událostí dokáže rychle reagovat. Technici jsou vybaveni potřebným nářadím a komponenty, aby co nejrychleji obnovili provoz. Reakční čas je stanoven ve smlouvách, typicky v jednotkách hodin. Používání cloudových dohledových systémů, poskytovaných výrobci technologie, může mít omezené penzum dat a problémy s integrací do vlastních energetických softwarů.

Preventivní kontrola: Pravidelné kontroly od servisní firmy jsou základem pro minimalizaci neplánovaných výpadků. Kontroly zahrnují mnoho aspektů, jako je mechanická kontrola konstrukce, čištění panelů, čidel a odvětrávání střídačů, vizuální kontrola komponent, revize elektrických částí termokamerou, osvitové zkoušky panelů a proměření elektrických parametrů. V případě instalací na střechách je klíčové zkontrolovat střešní krytinu, zajistit dobrý odtok srážkových vod a minimalizovat zastínění od okolní zeleně. U pozemních instalací je důležité pravidelně sekat trávu a udržovat porosty, aby neomezovaly výrobu.

Skladování náhradních komponent: Pro zajištění co nejrychlejší opravy a minimalizaci doby výpadku je doporučeno mít skladem náhradní komponenty, jako jsou střídače, panely a další součástky. To zkracuje čas, který by jinak byl potřebný na získání a dodání potřebných komponent.

Autor: Crest Communications, Zdroj foto: Crest Communications


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.