Proč provádět revizi elektrospotřebičů?

26. Listopad 2020

Elektřina je neviditelnou součástí našich domovů. Nemyslíme na ni, ani když dáváme telefon do nabíječky, ani když zapínáme kávovar, ani když rozsvěcujeme světla, ani když zapojujeme do zásuvky fén na vlasy… Dokud nevypadne proud, nevyhodíme pojistky nebo nenarazíme na jiný technický problém. Až blackout nám připomene, že elektřina je naše spolubydlící, bez níž se neobejdeme.ZPĚT
 
   

Potřebujete revizi? 

Revize elektrických zařízení se provádějí především proto, aby se minimalizovala rizika spojená s jejich provozem. Slouží k zajištění bezpečnosti osob i majetku.

Pravidelnou revizí včas odhalíte veškeré závady elektroinstalace a elektrických spotřebičů. Tím zabráníte úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru v důsledku vadné elektroinstalace. Vyhnete se také problémům s pojistným plněním.


Jak často provádět revize?

Elektrorevize by se měly provádět jednou za 5 let. Pravidelné revize v bytových jednotkách nejsou povinné. Pouze majitelé budov by měli jednou za 5 let provést revizi elektroinstalací ve společných prostorách.

Pokud však chcete mít jistotu, že je vaše elektroinstalace bezpečná, můžete si revizi nechat udělat. V případě rekonstrukce bytu je nutné provést revizi před prvním uvedením elektrospotřebičů do provozu. Výsledkem elektrorevize je odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízení.

Jak revize probíhá?

V průběhu elektrorevize se provádí vizuální prohlídka přístroje, měří se odpor ochranného vodiče a proud protékající ochranným vodičem, dále se testuje chod a hlučnost přístroje. Kvalifikovaný pracovník tak odhalí i závady, které nejsou na první pohled patrné.

Ke každé kontrole je vystaven protokol, jehož součástí je datum kontroly, výsledek prohlídky a výsledky zkoušek.

Foto: Shutterstock


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.