Český trh s tepelnými čerpadly prolomil vloni další rekord: prodalo se jich více než 60 000 kusů

29. Březen 2023

Uplynulý rok se nesl ve znamení boomu poptávek po obnovitelných zdrojích tepla, který vyvolala energetická krize a zvýšený zájem o udržitelnou výstavbu, podpořený státními dotacemi. Z analýzy Asociace pro využití tepelných čerpadel vyplývá, že v porovnání s rokem 2021 vzrostly prodeje tepelných čerpadel o 100 %. Na český trh jich bylo dodáno přes 60 000 kusů, z nichž většina byla určena k instalaci v rodinných domech. A to jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích – v obou případech majitelé rodinných domů počítali s využitím tepelného čerpadla jako hlavního zdroje energie pro ekologické vytápění, chlazení nebo ohřev vody.ZPĚT
 
   

Tepelná čerpadla se řadí mezi obnovitelné zdroje energie nezávislé na fosilních palivech, protože využívají teplo z okolního prostředí (z vody, vzduchu či země): to se v opakovaném cyklu přečerpává z nižší teploty na vyšší a následně se s ním účelně vytápí, chladí či větrá, nebo také ohřívá voda. Tepelná čerpadla přispívají k významnému snížení energetické náročnosti nemovitosti a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Nesmí se však zanedbat vhodné technické řešení šité na míru dané budově, funkční zapojení do topného systému a  pravidelný servis.

"V současné době je v České republice instalováno přes 200 000 kusů tepelných čerpadel, mezi nimiž jednoznačně dominují typy systému vzduch-voda. Na druhém místě jsou (s výrazným odstupem) typy systému země-voda, jež sice pracují efektivněji, ale vyžadují zhotovení hlubinného vrtu nebo plošného zemního kolektoru. Po nich pak následují tepelná čerpadla využívající odpadní vzduch. Moderní zařízení, například řada NIBE „S”, nabízejí kromě základních funkcí i kompatibilitu s prvky chytré domácnosti a vzdálenou správu, což přispívá k optimalizaci provozu. Tepelná čerpadla jsou vhodná do novostaveb rodinných domů i do starších budov. U těch ale doporučujeme provést rekonstrukci spojenou s celkovým zateplením, případně modernizací otopné soustavy, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám,” konstatuje Radek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ.

I přes často neúměrné byrokratické překážky, jakými jsou přísné požadavky na doložení úrovně hluku, složitý proces při získávání stavebního povolení k zahájení vrtů nebo komplikovaná administrativa u žádostí o dotace, počet tepelných čerpadel stále narůstá nejen v rodinných domech, ale i v jiných typech nemovitostí. Pokud majitelé nemovitosti svěří zajištění tepelných čerpadel do rukou odborníků, budoucí výhody jsou nesporné.

Příklady rezidenčních projektů s různými typy tepelných čerpadel.

1) Majitelé novostavby rodinného domu s tepelnou ztrátou do 9 kW v Červeném Kostelci v Královehradeckém kraji chtěli bezúdržbový a kvalitní zdroj vytápění, který jim zajistí co nejlepší energetické podmínky. Využili proto kombinaci tepelného čerpadla systému vzduch-voda NIBE F2120-12 s vnitřní systémovou jednotkou VVM 320.

2) Majitelé novostavby rodinného domu s tepelnou ztrátou kolem 34 kW v Čeladné v Moravskoslezském kraji si přáli navrhnout řešení, které by jim zajistilo energeticky úsporné vytápění a ohřev vody v domácnosti i bazénu. Nechali si proto nainstalovat tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE F1345-30, odebírající teplo z hlubinných vrtů, a napojili ho na systém ústředního vytápění.

3) Majitelé novostavby rodinného domu ve Starých Bucích v Královehradeckém kraji počítali s nízkou tepelnou ztrátou budovy do 4 kW. Zároveň projevili přání realizovat ve svém domě řízené větrání, které zajišťuje příjemné vnitřní prostředí. Pomohla jim instalce ventilačního tepelného čerpadla NIBE F370.

 4) Majitelé rekonstruovaného rodinného domu s tepelnou ztrátou do 15 kW ve Velké Úpě v Královehradeckém kraji si jako hlavní zdroj energie zvolili tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2120-20 v kombinaci s vnitřní jednotkou VVM 500. 

Autor: Crest Communications, Zdroj foto: Crest Communications


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.