Termokamery. Vysoce účinná zařízení pro hromadné bezkontaktní měření teploty

17. Září 2020

V důsledku koronavirové krize zavádí celá řada firem preventivní opatření k ochraně zaměstnanců a zajištění plynulého provozu svých objektů.
Mezi významné služby patří v tomto směru hromadné bezkontaktní měření teploty. Položili jsme proto na toto téma několik otázek Filipu Ryšavému, technickému řediteli společnosti M2C.ZPĚT
 
   

Jak termokamera funguje a co patří mezi její hlavní výhody?
Zvýšená teplota je jedním z hlavních příznaku onemocnění koronavirem, proto je použití právě termokamery s přesností měření ±0.3 °C nejjednodušším způsobem, jak zjistit potenciálně nakaženého člověka. Jedním z hlavních přínosu této technologie je okamžitá odezva systému a možnost reagovat například nevpuštěním člověka do objektu.
Termokamera funguje na principu bezdotykového měření teploty, to znamená, že energie, kterou předmět, v našem případě člověk vyzařuje je zachycen optikou na infračervený detektor a ten odešle tuto informaci pomocí algoritmu ke zpracování. Podle nastavených mezních hodnot teploty dojde potom k vyhodnocení a zobrazení teploty například na monitoru, nebo spuštění zvukového signálu.
Termokamera dokáže snímat i prostor, kde se pohybuje více lidí, potom hodnotu o teplotě zobrazí v malém čtverečku nad jednotlivými lidmi.

Jaké systémy lze pro měření využít a jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých systémů?
V podstatě pracujeme se dvěma typy termokamer, ruční a statická. Jak jejich název napovídá, ruční kamera má tu výhodu, že je mobilní a najde tak uplatnění i v terénu. Nemá ale tak vysokou přesnost měření oproti té statické, která se obvykle montuje na stěnu nebo strop tak, aby „ viděla“ například na vchod, chodbu, nebo prostor u turniketů. Existují také různé modifikace. Například v podobě malého kiosku, který vypadá na první pohled jako tablet. Nutno podotknout, že statické kamery mají obecně vyšší přesnost měření a nabízejí možnost pořízení a uložení snímků s využitím softwaru, který je dodáván společně s kamerou.

V souvislosti s bezkontaktním měření teploty se často zmiňuje termín referenční bod. Co si pod tímto pojmem máme představit?
Referenční bod, nebo také Black body slouží pro zvýšení přesnosti měření tělesné teploty. Obvykle se Black body umísťuje naproti termokameře ve vzdálenosti 2,5 m.

Na kterých objektech lze hromadné bezkontaktní měření teploty využít?
Tato technologie, je vhodná pro uplatnění ve skladech, průmyslových areálech, obchodních centrech, v nemocnicích a na jiných objektech s vyšší koncentrací osob na jednom místě. Navíc je možné termokameru napojit na vzdálený dohled M2C Space v režimu 24/7 a zajistit tím stálý dohled.
Zároveň může sloužit také jako prevence před zvýšenou teplotou jiných technologií, jako jsou například mechanické stroje, motory, nebo výrobní linky. Můžeme tak pracovat s informací, že se například blíží termín revize zařízení, nebo predikovat závadu a předejít tak úplnému odstavení zařízení.

Nabízí společnost M2C tuto službu a jaký je o ni mezi zákazníky zájem?
V M2C tuto technologii nabízíme a montujeme, zákazníci mají zájem o instalaci termokamer do vchodů a vrátnic svých objektů, kde jim termokamery pomáhají zajistit přehled o teplotě vstupujících lidí a předcházejí tím nakažení například celé pracovní směny.

Foto: archiv M2C


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.