Pandemie nás učí správně zacházet s energiemi

26. Listopad 2020

Na všem zlém se dá nalézt něco aspoň trochu dobrého. To je i případ koronavirové pandemie a ekonomické krize velkého rozsahu, která je nyní u nás i ve světě doslova na spadnutí. Do budoucna uvažující podnikatelé a odběratelé energií vůbec se proto snaží snížit svoji spotřebu a investovat do technologií, jež jim v budoucnu ušetří spoustu peněz i starostí. Právě takové technologie a služby nabízí například společnost Pražská energetika, a. s., jíž se daří přicházet na trh s nabídkou, která je právě nyní aktuální.
 ZPĚT
 
   

 „Skutečně roste zájem o naši nabídku, kterou stále aktualizujeme a doplňujeme,“ potvrzuje Alžběta Šornová z marketingu PRE. „Pokud bych měla říci, oč je nyní největší zájem, pak se jedná u firemních zákazníků především o instalaci nového osvětlení, kdy dochází k úsporám na elektřině ve výši 50 – 80 %, v případě bytových domů o zřízení vlastní plynové kotelny s odpojením od centrálního zásobování tepla, a u rodinných domů o instalaci tepelných čerpadel, kde roční úspora v nákladech na energie dosahuje až 70 %.“ 

Energetické služby už dávno nejsou nic jednoduchého, nespočívají v tom – řečeno se Zdeňkem Svěrákem - že „od pantáty vedou dráty“. Je to naopak velmi složitý komplex služeb, jejichž výsledkem je pro zákazníka optimální řešení jeho energetických potřeb. Základem všeho bývá pečlivý a důkladný energetický audit, který komplexně zhodnotí budovu z pohledu všech využívaných energií – vody, elektřiny, plynu a tepla – dále z hlediska používaných technologií v budově i její stavební konstrukce. Z tohoto auditu, který PRE samozřejmě také nabízí, se pak vychází při dalších úkonech, směřujících k optimálnímu využívání energie v budově. Napomáhá tomu energetický posudek, v jehož rámci se posuzuje proveditelnost instalace alternativních zdrojů, zavedení výroby elektřiny, dodávky tepla a návrhů vedoucích ke snižování energetické náročnosti budov.

Důležitá je rovněž termografie elektrických zařízení a budov, která umí za pomoci bezkontaktního měření lokalizovat tepelné úniky v budově a dodá neocenitelné údaje i v souvislosti s bezpečností elektroinstalace či závad klimatizace, ventilace a vytápění.

Firmy dodávající energie si uvědomují, že pro řadu klientů mají slova jako rekuperace, kogenerace či subregulace jen velmi nejasný obsah. Proto například PRE nabízí komplexní poradenství a navíc také průběžné informace o změnách v energetické legislativě ČR a rovněž pomoc při vyřizování žádostí o dotační příspěvky. Nákladnější projekty dokonce PRE pomáhá financovat!

To vše se týká jak fyzických osob, tak třeba bytových družstev či velkých firem. PRE na základě svých měření
vytvoří optimální model spotřeby pro dané místo a pak ho také realizuje. Ať už přitom „do hry“ zapojuje třeba plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla či fotovoltaické elektrárny. Problémem není ani instalace úsporného osvětlení anebo nabíječky pro elektromobily. „Nabízíme komplexní řešení na klíč pro efektivní a úsporné využívání energií,“ doplňuje paní Alžběta Šornová.

Foto: Shutterstock


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.