Jak se dnes žije lidu kancelářskému? Anketa s odborníky na téma Space Management

02. Prosinec 2020

 Kvůli boji proti pandemii došlo také na velké změny v organizaci a provozu všemožných úřadů, kanceláří apod. Jaké jsou dnes starosti úředníků, kteří často museli ze dne na den přejít na home office a co je nejspíš čeká v budoucnu?ZPĚT
 
   

 Prvním odborníkem, který odpovídá v naší anketě, je Jan Matha, Head of Asset Management v Penta Real Estate. 

Jaké změny ve vašem byznysu vyvolala první vlna pandemie - co by případně mohla způsobit vlna druhá?
První vlna pandemie přinesla vysokou míru nejistoty všem segmentům realitního trhu. Připravované expanze stávajících nájemců se v mnoha případech zmrazily nebo alespoň zredukovaly, u některých projektů se posunuly termíny. Celková situace se začala zlepšovat až v průběhu léta. To už ale v současné chvíli opět neplatí. Vývoj lze odhadnout těžko, vše bude záležet na délce trvání druhé vlny pandemie a na její intenzitě.

Myslíte, že novinky typu home office či sdílení kanceláří jsou dočasné, nebo zůstanou?
Je evidentní, že mnozí zaměstnavatelé, kteří byli k práci z domova dříve skeptičtí, v době pandemie svým lidem na home office umožnili pracovat a tak zjistili, že tento celosvětový trend má pro zaměstnavatele i zaměstnance nepopiratelné výhody. Systém ale není pro každého. U některých profesí to znamená komplikace, u řady lidí klesne produktivita, větší nároky jsou na manažerské pozice. Nicméně home office bude zcela jistě neustále nabývat na významu.

Co se týká sdílených kanceláří - někteří jejich provozovatelé nezažívají nejlepší časy, ale to není naším případem. Dobré jméno, výborná lokalita a velmi kvalitní servis jsou zřejmě důvodem, proč naše sdílené kanceláře využívají nejen naši stávající nájemníci, ale také ti, kteří nechtějí v dnešní době dlouhodobé závazky a raději volí cestu flexibilnějšího nájemního vztahu.

Jak je to snižováním počtu kanceláří u nás a omezováním jejich ploch?
Naše zkušenost je prozatím taková, že než aby nájemník omezil počet kanceláří, snaží se raději část využít pro podpronájem. Snižuje si tak náklady a zároveň mu to ponechává možnost opět využít prostory v budoucnosti. Nicméně je příliš brzy soudit, zda se jedná o trend, nebo jen krátkodobé řešení.


Práce z domova je samozřejmostí
Změny v oblasti komerčních realit nejsou zatím nijak markantní, ovšem na první pohled je vidět, že se mění zažité pracovní stereotypy, říká Igor Gacek, vedoucí oddělení Property Managementu ve společnosti Knight Frank. Práce z domova se stala samozřejmostí, stejně jako opatření proti šíření nákazy, zaváděná nájemci i vlastníky objektů.

Nadnárodní společnosti mají většinou pravidla jasně definována; od striktního dodržování bezpečnostních opatření na pracovišti jako je nošení roušek, dezinfekce jednacích místností po každém použití, dodržování dvoumetrových rozestupů až po nařízený home office. Tuzemské společnosti jsou obvykle v opatřeních více benevolentní.


Myslíte, že novinky typu home office jsou dočasné, nebo zůstanou?
Na základě zkušeností vidíme, že se společnosti vymaňují ze zajetých stereotypů a zaměřují na zavádění nových strategií. Jedná se o možnosti práce z domova nebo blíže domovu, vybavení pracovišť oddechovými a relaxačními zónami apod.

Přestože jsou ale tyto novinky a moderní trendy v současné době velice využívané, z dlouhodobého hlediska se asi neuchytí u všech společností, neboť ne každému tento systém vyhovuje. Už po prvotním lockdownu jsme měli možnost vidět, jak se lidé s radostí vraceli do práce. Ne každý má totiž ve svém bytě či domě zařízené komfortní místo k výkonu své práce, o prostoru pro práci a klidu ani nemluvě. Proto spíše očekáváme, že přetrvá variabilita možností – kdo bude chtít, bude moci pracovat z domu, kavárny nebo sdílené či vlastní kanceláře.

Jak je to se snižováním počtu kanceláří u nás a omezováním jejich ploch?
Na jedné straně skutečně dochází k redukci ploch kanceláří. Je však třeba mít na paměti, že home office, respektive redukce ploch, není vhodná pro všechny obory. Na straně druhé pak některé společnosti přemýšlí o rozšíření ploch z důvodu zajištění bezpečnějšího provozu.

Od začátku roku nám narostl objem prostor k podnájmu z cca 20 tisíc m2 na cca 80 tisíc m2. Věříme ale, že po odeznění krize některé společnosti přehodnotí svá rozhodnutí o zmenšování kanceláří.

S home office nemáme dobré zkušenosti 
Na projektech, které řeším, spolupracují relativně malé týmy, které de facto nepřichází mezi sebou do kontaktu, říká Adam Petr z IC Systém. Vedle toho s home office nemám pozitivní zkušenost. Tento způsob práce je náročný na disciplínu a člověk musí mít k tomu účelu také uzpůsobené domácí prostředí. Nadto je náročnější výměna informací mezi členy týmu. Stávající nové technologie sice tuto problematiku zjednodušují, ale nedokáží potíže zcela odstranit. V rámci fyzické lidské interakce dokážete vyřešit daleko více věcí – můžete číst řeč těla, vidět reakce celého týmu a lépe číst atmosféru jednání, které pak můžete vést požadovaným směrem.


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.