Jak se dnes daří obchodním centrům, jak se starají o bezpečnost svých zákazníků a proč vznikl projekt CPI Akademie Retail?

29. Září 2020

Na to nám v exkluzivním rozhovoru odpověděl Petr Brabec, Asset and Property Management Director společnosti CPI Property Group  



ZPĚT
 
   

Skupina CPIPG je největším vlastníkem maloobchodních ploch v České republice. Jak se dnes daří obchodním centrům? 
Když se ohlédnu do roku 2019, tak musím říct, že to byl doslova rekordní rok v kontextu vývoje komerčních markantů předešlých let, respektive od otevření obchodních center v ČR vůbec. A to jak z pohledu návštěvnosti center, tak zejména obratů. Podobnou trajektorii si naše centra držela ještě v lednu a únoru. Některé z našich projektů, zejména ty po rekonstrukci, měly dokonce kumulativní nárůst obratů až 70 %. Pak přišlo uzavření foodcourtů, výrazné omezení rozsahu prodeje, nouzový stav, různá nařízení a omezení a návštěvnost padala během března a dubna strmě dolů. Obraty u otevřených nájemců se pohybovaly od 20 do 200 % v porovnání s rokem 2019 v závislosti na typu sortimentu. Od 11. května, tedy od znovuotevření všech provozoven v centrech, naštěstí zase postupně rostla, a to mnohem rychleji než v ostatních zemích. V regionech se nyní návštěvnost drží na 70–100 % v porovnání s rokem 2019. V souvislosti s celkovými obraty center sledujeme zvyšující se hodnotu nákupního košíku – tedy nižší pokles celkového obratu oproti návštěvnosti. V některých regionálních centrech tak například srpnové obraty překonaly i čísla z loňského srpna. Trochu jiné je to v Praze, kde návštěvnost výrazně ovlivňují, dle lokality centra, dva faktory – turisté a lidé z kanceláří. Kvůli nízkému počtu zástupců obou těchto skupin ve středu města je návštěvnost v pražských centrech i nadále v rozmezí 50–90 % oproti srovnatelnému období předchozího roku. Na vyšší čísla návštěvnosti se z pražských center dostávají ta, která jsou v přímém dosahu velkých rezidenčních oblastí.

Lze vysledovat, jak se mění očekávání a potřeby zákazníků?
Vidíme, že chodí sice o něco méně zákazníků, ale mají na jednu návštěvu větší útratu. Současně se zkrátil čas, který v obchodním centru tráví. Jednoduše řečeno lidé racionalizují každou návštěvu, netráví tolik času například v kavárnách v obchodních pasážích a chodí méně do kina. V případě pražských center chybí zákazníci ve stravovacích zónách, což opět významně souvisí s chybějícími lidmi v kancelářích. V mnohých kancelářských budovách pracuje 20–70 procent obvyklého počtu zaměstnanců. Méně se také cestuje, což cítí obchodní centra na dopravních křižovatkách, například poblíž nádraží.
Retailové parky nastartovaly po znovuotevření velmi rychle a některé z nich již předčily v návštěvnosti i obratech rok 2019. Zejména v prvních dnech po jejich otevření dne 27. 4. dosahovala návštěvnost rekordů. Důvodem byla odkládaná spotřeba zejména u sportovního a diskontního segmentu.

V důsledku šíření koronaviru a s tím souvisejících vládních opatření se hodně diskutuje o bezpečnosti zákazníků při nákupech v obchodních centrech. Jak se obchodní centra, která představují velmi sofistikované komplexy vybavené nejmodernějšími inteligentními technologiemi, podílejí na tvorbě a realizaci všech potřebných opatření s ohledem na zajištění bezpečnosti zákazníků?
Upřímně, já jsem přesvědčen, že naše obchodní centra patří k jedněm z nejčistších veřejných prostorů vůbec. Ještě dříve, než vláda vyhlásila jakékoliv nařízení, jsme v centrech již dávno měli zavedenou celou řadu režimových opatření. K těm samozřejmě patří nastavení zvýšené četnosti úklidu, rozmístění dezinfekcí či nastavení výměny vzduchu. Jenom pro vaši představu, například madla travelátorů se dezinfikují průběžně celý den, stejně tak zábradlí, kliky, tlačítka ve výtazích apod. Ve food courtu probíhá hloubková dezinfekce dokonce každou půlhodinu. Všechna tato opatření, včetně vypnutí rekuperace, samozřejmě zvyšují náklady na provoz centra. Ale zdraví našich zákazníků a všech, kteří v obchodních centrech pracují, je pro nás samozřejmě klíčové. Od vypuknutí krize registrujeme v obchodních centrech jednotky případů nakažených zaměstnanců, kdy se jednalo o příčinu nákazy mimo centrum. Není nám známý byť jeden jediný případ nakaženého zákazníka v souvislosti s návštěvou obchodního centra.
Obchodní centra jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi, které zajišťují jejich hladký a bezpečný provoz, a mají nastavena přísná režimová opatření vysoké úrovně. Provoz každého obchodního centra je zajišťován profesionálními týmy správy nemovitosti, úklidu, ostrahy a údržby, které nonstop dohlížejí na dodržování provozních pravidel a zavedených opatření. Provoz většiny obchodních center podléhá přísným interním a externím auditům, jež zajišťují vynikající úroveň kvality, vysoko nad rámec běžných nemovitostních standardů.
V průběhu jarních měsíců obchodní centra jasně prokázala připravenost a schopnost flexibilně modifikovat pravidla vstupu, chování a provozu centra dle aktuálních potřeb a prakticky okamžitě je uvádět do praxe.

V souvislosti s koronavirem stojí také za zmínku, že CPI Property Group nabídla všem svým nájemcům v obchodních centrech, kteří splní podmínky programu „COVID – Nájemné“, poskytnutí 30% slevy na nájemném za období duben–červen. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli a jakou tato nabídka měla u vašich nájemců odezvu?
Naším cílem je plnit naši vizi budování dlouhodobého partnerství, a to se ukáže zejména v krizi. CPI jako první z velkých pronajímatelů oznámila plošně všem různými opatřeními uzavřeným nájemcům poskytnutí minimální slevy 30 %. Tímto oznámením jsme chtěli dát jasně a včas najevo, že s naší podporou mohou počítat a nemusejí nijak složitě o slevě vyjednávat – a také jsme chtěli jít příkladem ostatním pronajímatelům. Rozhodli jsme se tak proto, že nám to dávalo největší smysl z hlediska udržení stability celého retailového trhu v České republice. Jako největší vlastník maloobchodních ploch v ČR za něj jednoduše cítíme zodpovědnost, proto jsme naše nájemce podpořili, aby toto období snáz zvládli. Všichni jsme v tom společně. To, že jsme našim partnerům slevu poskytli, jim umožnilo čerpat program státní podpory COVID – Nájemné a získat slevu z nájemného 80 % na celý druhý kvartál. Slevu jsme poskytli nájemcům maloobchodních prostor nejen v obchodních centrech, ale i v retailových parcích či kancelářských budovách. V praxi to znamená podpis zhruba 2 200 dodatků k nájemním smlouvám a zhruba 900 čestných prohlášení během maximálně 3 měsíců, kdy 2 z nich byly prázdninové.
Velice si vážíme toho, jak mnoho nájemců situaci zvládá s nadhledem a disciplínou. Je zřejmé, že vzdát se v žádném případě nechtějí a věří, že po covidu-19 se situace opět výrazně zlepší. Rád bych je za to ocenil a poděkoval jim za konstruktivní komunikaci a řešení v této dosud nezažité situaci. Jsme na jedné lodi, a proto k věci jak my, tak naši nájemci takto přistupujeme.

V loňském roce CPI Property Group odstartovala projekt s názvem CPI Akademie Retail. Pro koho je tento rozvojový a vzdělávací program určen a jaký na něj máte ohlasy?
Obchodní centra jsou důležitou součástí ekonomiky – podílejí se až 30 % na celkových maloobchodních tržbách v ČR. Zároveň zaměstnávají tisíce lidí; zejména v regionech patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům. Dle kvalifikovaného odhadu pracuje v českých obchodních centrech 80 tisíc lidí.

Rozvojový a vzdělávací program CPI Akademie Retail je určen pro vedoucí a prodejce nájemních jednotek ve všech našich obchodních centrech. Cílem tohoto ojedinělého projektu je reagovat na měnící se trh, zdůraznit zákaznický zážitek v místě prodeje a posílit tím konkurenceschopnost tradičních kamenných obchodů. V rámci akademie se vracíme prakticky k základům. Část kurzu je věnována například i navazování vztahu se zákazníkem, tedy jak ho oslovit, jak mu aktivně naslouchat, ale i jak u toho správně stát. V neposlední řadě našim obchodním týmům představujeme i nejnovější prodejní trendy. Je pro nás důležité, aby se zákazník v obchodním centru cítil dobře a rád se k nám vracel. Ohlasy na program jsou velmi pozitivní a utvrzují nás v jeho užitečnosti a potřebě.
Baví nás spoluvytvářet nový svět retailu. Nakupování je o emocích a život je o emocích, ty technologie nikdy nenahradí. V tom je a bude zásadní rozdíl v nakupování přes internet nebo v obchodech. Oba způsoby nakupování však mají nepochybně své místo a utvářejí svět moderního retailu. Nebojujeme s on-line světem, ba naopak: snažíme se vytvářet podmínky pro spolupráci a umožnění maximálního počtu prodejních kanálů našich maloobchodních nájemců.

Foto: CPI Property Group






Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.