Inovace v podobě identifikačních systémů

19. Duben 2021

Identifikační systémy slouží především k digitální identifikaci osob. Nejspíš si nyní vybavíte některé scény ze sci-fi filmů, v nichž se vyskytují snímače biometrických dat. Například ve filmu Minority Report si Tom Cruise nechá naoperovat nové oči, protože po něm pátrá policie, mezi jejíž slídící metody patří skenování oční duhovky.
 ZPĚT
 
   

Snímání otisků prstů a skenování očí už není sci-fi 
Na to, že svůj chytrý telefon odemykáme otiskem prstu nebo naskenováním obličeje, už jsme si všichni zvykli. Vždyť v něm máme internetové bankovnictví a pracovní mail. A k těm můžeme mít přístup jen my. Telefon pro nás navíc představuje velmi osobní věc, večer s ním usínáme, ráno se s ním probouzíme.

Ale pokud jde o bezklíčové otevírání domovních dveří pomocí inteligentního kamerového systému, zde začínáme být poněkud nesví. Naše biometrická data putují neviditelnou digitální sítí v podobě nul a jedniček. Ale kam putuji? A co se s nimi dále děje? Tyto otázky v nás mohou vzbuzovat nedůvěru.

Kde všude se vlastně identifikujeme?
Nicméně, s identifikačními systémy se setkáváme častěji, než bychom si mohli myslet. Například v hotelích, kde jediná karta umožňuje ovládání výtahu, vstup do pokoje, aktivaci elektřiny ve všech pokojích, placení v hotelovém baru nebo využívání wellness. Hotelová recepční při check outu naskenuje kartu hosta a software provede vyúčtování všech služeb, přičemž upozorní i na zapůjčený hotelový deštník. Jednodušší už to nemůže být. 

V korporátním prostředí se identifikační systémy využívají v rámci přístupu do kancelářských prostor (přiložením karty nebo čipu) a v rámci sledování docházky. Ve výrobních podnicích se senzory využívají k lokalizaci majetku a materiálu, k automatizaci výrobních procesů, k řízení skladových zásob, k varování před kolizemi strojů a k zajištění bezpečnosti.

Čidla na počítání lidí v prodejnách
Bezpečnost je v současnosti vůbec velké téma. Identifikační systémy se začaly úspěšně zavádět také v obchodních centrech, kde je nutné hlídat kapacitu lidi v prodejnách. Čidla na počítání lidí tak pomáhají elegantně dodržovat vládní opatření. Pravě toto řešení poskytuje Adam Petr ze společnosti iC Systems. Zeptali jsme se ho, jaké jsou výhody identifikačních systémů a jejich další možnosti využití.

V souvislosti s protipandemickými opatřeními se v obchodech objevil nový prvek - ochranka, která dohlíží na to, kolik lidí smí vstoupit dovnitř. To není úplně proklientský přístup. Vaše společnost nabízí inteligentní řešení pomocí technologií. V čem toto řešení spočívá? Mohl byste popsat, jak “čidla na počítání lidí” vlastně fungují?
Náš systém funguje na relativně jednoduchém principu počítání lidí. Jedná se o platformu, která využívá nejmodernější poznatky z oblasti technologie zpracování obrazu. Jinými slovy, naše senzory jsou chytré kamery, které rozpoznávají objekty ve svém zorném poli a zaznamenávají statistické údaje o průchodech lidí do provozovny. Výsledek, kterým je v tomto případě údaj o tom, zda již byla naplněna předepsaná kvóta pro maximální počet lidi v provozovně, je zobrazován na monitoru u vstupu do provozovny pomocí jednoduché grafiky.

Využívali jste tyto technologie už před vládním opatřením omezujícím počty lidí v obchodech? Nebo jde o naprostou novinku?
Využití v souvislosti s regulací počtu lidí v maloobchodních provozovnách je pouze rozšířením našeho základního systému, který se primárně orientuje na marketingová data využitelná pro retailové specialisty, kteří se zajímají o statistiky vstupů do budovy či provozovny, respektive o pohyb zákazníků v těchto nemovitostech.
Jedna ze základních pouček v retailu zní „retail is detail“ a dá se volně přeložit tak, že maloobchod je především o detailech, o tom, jak moc znáte svého zákazníka, o tom, že víte, kde se v provozovně pohybuje.
Naše první instalace naleznete v obchodních centrech, kde vyjma vstupů do objektu řešíme i statistiku vstupů do provozoven jednotlivých nájemců. Pronajímatelé mají tak de facto online informaci o tom, jaká místa jim v centru fungují lépe a jaká hůře. Největší přidaná hodnota našeho systému tak leží úplně jinde.

Jaký je o tuto technologii momentálně zájem?
V současné chvíli připravujeme s naším partnerem celorepublikové nasazení téměř stovky senzorů do jednoho maloobchodního řetězce. Jsme přesvědčeni, že tento klient, který je velmi náročný, si nakonec systém ponechá z důvodu jeho funkcionality i po skončeni protipandemických opatření.

Nabízíte nějaké další technologie, které souvisí s ochranou před koronavirem? (například kamery, které snímají teplotu?)
Přestože tato otázka byla u nás ve firmě na stole již s první vlnou protipandemických opatření, rozhodli jsme se nevysilovat se tím a soustředit se na náš core business. Úprava pro online sledování stavu obsazenosti provozovny byla pouze drobným rozšířením již existujících funkcionalit.

Jak byste vystihl hlavní poslání vaší společnosti?
Vrátím se možná ke sloganu „retail is detail.“ Jedna věc je data o zákaznících znát, druhá je umět s nimi pracovat a třetí je být v té práci s daty důslední. Naše řešení umí pomoci v prvních dvou otázkách - klientovi umíme data dát a především mu je umíme předat ve srozumitelné formě tak, aby uměl reagovat ve chvíli, kdy se je dozví. Naší snahou je, aby klient ušetřil i na interních procesech, aby nemusel zaměstnávat další analytiky, kteří mu data zpracovávají. A s ohledem na to, že máme osobní zkušenost s provozem retailových objektů a provozů, a víme, že naši klienti jsou velmi senzitivní na cenu, nabízíme toto za velmi rozumných finančních podmínek.

„Retail is detail”, říká Adam Petr ze společnosti iC Systems

 

 Jaké jsou možnosti využití IC systémů pro správu budov? V čem konkrétně můžete správcům budov usnadnit práci?
V rámci umístění našeho systému v obchodních centrech v zásadě využíváme zkušenosti se správou těchto objektů. Osobně jsem řídil jedno z pražských obchodních center téměř sedm let. Pokud tedy o to klient stoji, snažíme se mu nabídnout individuální řešeni pro jeho objekt. Každé obchodní centrum je ze své podstaty jiné, je zatížené jinou historii, má jiná slabá místa a jeho vlastníci či provozovatelé chtějí vědět v detailu trochu jiné věci. Můžeme tak klientovi odpovědět na otázky, kde má slabá místa, kam má nejefektivněji umístit reklamu, nebo jak jsou využívané toalety. Těch aplikaci je opravdu mnoho, ale jak říkám, problémy klientů jsou vždy velmi subjektivní.

O jaké služby mají vaši klienti největší zájem?
V současné chvíli je to samozřejmě naše aplikace v souvislosti s protipandemickými opatřeními. Pracujeme však usilovně na tom, abychom náš systém rozšířili o další aplikace. Do konce prvního kvartálu letošního roku by tak měl byt v provozu pilotní projekt chytrého reklamního stojanu, který bude umět rozeznat základní rysy člověka, který se k němu blíží, a podle předem stanovené cílové skupiny zákazníků zobrazit příslušnou reklamu. Toto vše samozřejmě v souladu s platnými regulatorními předpisy.

Kdo je vaším typickým klientem? (Obchodní centrum? Velká korporace? Společenství vlastníků bytů?)
Jak vyplývá z výše uvedeného, jsou jimi především provozovatele a vlastníci obchodních center a retailové řetězce. Tím, že se však jedná o otevřenou platformu, máme již i nějaké poptávky z průmyslového odvětví.

Jak zasáhla pandemie do vašeho oboru podnikání? Změnilo se něco?
Je vidět, že všichni se snaží šetřit. Což nám na jednu stranu pomáhá, neboť větším provozovnám, které musí limitovat počet zákazníků na ploše pomocí další pracovní síly, umíme nabídnout podstatnou úsporu. Na druhou stranu se setkáváme i s tím, že investice do marketingu a prodeje jsou v některých případech pozastavovány s tím, že lidé čekají, co se bude dít. Což je samozřejmě srozumitelné a pochopitelné. Takže by se dalo obecně říci, že se změnila preference klientů – zatímco dříve řešili (a lze očekávat, že v budoucnu budou řešit) orientaci na zákaznický prodej,tak nyní řeší především bezpečnost.

Text: Ivana Molnárová, foto Shutterstock / archiv Adama Petra


 


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.