Energetický management: Jak v podniku zamezit plýtvání?

02. Prosinec 2021

K prosperujícímu podniku nevede jen zvyšování prodeje, ale i snižování nákladů. Společnost PKV pomáhá firmám snižovat náklady na energie prostřednictvím energetického auditu nebo systému energetického managementu ENMON. V rozhovoru s Ondřejem Holbíkem, obchodním manažerem společnosti PKV, se dozvíte, jaké jsou vaše možnosti v oblasti úspor i dotací.ZPĚT
 
   

Pomáháte firmám, aby neplýtvaly energetickými a finančními zdroji. Jak probíhá takový energetický audit? Necháte firmu vyplnit dotazník? Nebo provedete průzkum přímo na místě?
Firmy a podniky lze rozdělit do dvou skupin. Jednou skupinou jsou velké podniky s obratem nad 1,25 miliardy, které mají nad 250 zaměstnanců a energetickou spotřebu nad 5 gigawatthodin ročně. Tyto společnosti mají přímo zákonnou povinnost jednou za čtyři roky zpracovávat energetický audit. Jedná se o kompletní detailní studii aktuálního energetického hospodaření podniku, která obsahuje i návrhy na úsporná opatření. A díky nové vyhlášce musí obsahovat také navržená úsporná opatření i na uhlíkovou stopu o snížení minimálně 10%. Z auditu může například vyplynout, že dochází ke značným únikům tepla a že doporučujeme zateplení budovy nebo výměnu oken, případně instalaci systému, který zpracovává odpadní teplo. Ale abychom k tomuto výsledku došli, musí tomu předcházet detailní místní šetření. Nelze to provést na základě dotazníků, protože i když přijdeme do velkého výrobního podniku, který má svého energetika, tak se ve většině případů setkáme s tím, že oni sami vlastně nevědí, kde začít. Například mohou vědět, že mají problém s odpadním teplem, které nevyužívají, ale už neví, jaká nastavit opatření. V tu chvíli si podnik zavolá nás.

„Data jsou dnes v každém oboru to nejdůležitější. Bez nich se nelze správně rozhodovat.“

Pokud jde o menší podnik, který nemá ani zákonnou povinnost energetického auditu, ani tak velkou spotřebu energií, provádíme alternativu auditu, kterou jsme nazvali analýza potenciálu úspor. V dokumentech od nás potom podnik dostane návrh nejefektivnějších úsporných opatření, výpočet, kolik energie realizací těchto opatření ušetří ročně, kolik to bude stát investičně, kolik z toho je možné získat z dotace a jaká bude návratnost toho projektu. Následně proběhne konzultace, na jejímž základě se zvolí nejvhodnější kombinace navrhovaných opatření a poté už se můžeme pustit do realizace samotného projektu.

Jak je tento proces časově náročný?
Záleží na velikosti podniku a na tom, na co se zaměřujeme. Může to trvat měsíc, tři měsíce i půl roku.

Jaké typické nedostatky v energetickém managementu firem nacházíte?
I ve velmi úspěšných velkých výrobních podnicích obratově nad 1,5 miliardy se setkáváme s tím, že jejich energetik denně nebo jednou
týdně tráví dvě hodiny tím, že obíhá podnik a zapisuje si stavy měřidel do tabulky, poté si v kanceláři tato data přepisuje do excelu a potom se z toho snaží v nějakých diagramech něco luštit. Tento složitý a časově náročný proces dokážeme nahradit efektivním energetickým managementem. My ke každému měřidlu nasadíme senzor s dálkovými odečty, odtud dálkově získáváme data, která zasazujeme do našeho systému ENMON, který umožňuje přehlednou vizualizaci dat v user friendly variantě. Systém automaticky analyzuje i faktury za energie a upozorní energetika, že například podnik už tři měsíce platí pokuty za překročení rezervované kapacity a že pokuta dělá 25 procent z fakturace. Systém tedy sám upozorní energetika, že je někde problém. I pro nás je jednodušší navrhovat úsporná opatření, když podnik už nějaký systém energetického managementu  využívá. Data jsou dnes v každém oboru to nejdůležitější. Bez nich se nelze správně rozhodovat. V oblasti energetiky podniky zatím nepracují dobře s daty, což se naším systémem ENMON snažíme změnit.

Vaši klienti jsou motivováni spíše snahou o snížení nákladů na provoz budov, nebo jim jde také o snahu snížit svou uhlíkovou stopu?
V 99 procentech případů jdou oba tyto přístupy ruku v ruce. V posledním roce ale sledujeme trend, kdy jde firmám primárně právě o snížení
uhlíkové stopy. Nejčastěji to bývají známé brandy nebo firmy, které mají svou matku v zahraničí - v Německu, v Rakousku, ve Velké Británii nebo v Asii. Aktuálně zažívá boom Japonsko, japonské mateřské společnosti tlačí na své zahraniční pobočky, aby usilovaly o snížení uhlíkové stopy. Máme klienty ze sektoru automotive, kteří mají svou matku v Japonsku a jsou tlačeni Toyotou, Hyundaiem a dalšími asijskými automobilkami ke snižování uhlíkové stopy. Tyto firmy mají třeba povinnost snížit do roku 2025 uhlíkovou stopu o 30 procent. A tak přijdeme my, abychom našli způsob, jak to udělat.

Firma, která chce být eco-friendly, si tedy může nechat provést energetický audit, může si nechat nainstalovat software pro energetický management… A co dál? Jaké další technologie používáte?
V tuto chvíli je asi největším tématem fotovoltaika. Stále se otevírají nové dotační programy, které podporují obnovitelné zdroje energie, zejména fotovoltaiku. Dalším úsporným opatřením může být modernizace zdrojů vytápění, které budou mít větší efektivitu, zateplování
obvodového pláště a střech, aby se zabránilo úniku tepla, kogenerační jednotky, výměna starého osvětlení za LED technologii.

Za jak dlouho se začne investice například do fotovoltaiky i finančně vyplácet? Jaká je návratnost takové investice?
Cena elektřiny letos velmi rapidně vzrostla a trend je takový, že bude růst i nadále. Právě proto i návratnost investice do fotovoltaiky letí
neuvěřitelně dolů. Před dvěma lety jsme se ještě bavili o tom, že návratnost do deseti let je super, dnes už se návratnost pohybuje kolem pěti let.

Jaké jsou možnosti firem v oblasti dotací na pořízení fotovoltaiky? A pokud se firma nechce pouštět do boje s byrokracií, může se s dokumentací obrátit na vás?

Letošní rok odstartoval další kolo fotovoltaického boomu. Prioritu dostávají střechy a pozemní plochy okolo podniků. Například nelze fotovoltaiku stavět na půdě zemědělského půdního fondu, takže by se měly využívat plochy, které k ničemu jinému být využity nemohou. Toto letos jako první odstartoval Modernizační fond, který je spravovaný Státním fondem životního prostředí, jde o dotace z Evropských fondů. Evropská unie zatím vnímá Českou republiku jako zaostalou zemi z pohledu využívání obnovitelných zdrojů, zvláště ve srovnání s našimi sousedy - s Rakouskem nebo Německem. Právě proto nám Evropská unie alokovala velkou část prostředků z Modernizačního fondu. V tom Modernizačním fondu je program RES Plus, který snížil nároky na projekty, na něž je možné dotace uplatnit. Připravujeme
velké projekty v rozsahu až 40MWp. Program RES Plus by tady měl být devět let. Kromě toho by se na konci letošního roku měl vypsat další dotační program – Národní plán obnovy, který bude určen pro menší projekty do 1 megawatt-peak, a v příštím roce očekáváme vypsání dotačního programu OPTAK, který bude zaměřený i na fotovoltaiku. 

Pokud se firma nechce pouštět do boje s byrokracií, může se s dokumentací související s dotacemi obrátit na vás?

Přesně tak. My jsme na trhu unikátní v tom, že poskytujeme top servis a že jako jeden partner zajistíme kompletně vše - od analýzy potenciálu úspor a návrhu opatření přes zpracování projektové dokumentace, energetických posudků, podnikatelských záměrů, položkových rozpočtů, požárně bezpečnostního řešení, statiky, dále zpracování, vyřízení a získání dotace až po výběrová řízení na dodavatele. Náš klient po celou dobu komunikuje s naším projektovým manažerem, který si sám řídí jednotlivé týmy a klientovi pouze předkládá reporty a věci ke schválení. Celý proces tedy řídí jeden projektový manažer, všechno si zpracováváme interně pod jednou střechou, všechno máme pod kontrolou. Klientům vždy říkám, že na trhu nejsme nejlevnější, ale pokud jim záleží na tom, aby projekt dobře dopadl a aby s tím neměli rizika a starosti, tak jsou ty náklady zanedbatelné. 

Kdo je vaším typickým klientem? Průmyslový podnik? Moderní kancelářská budova? Obchodní centrum? Kde se nejvíce šetří?
Všechny vyjmenované subjekty se mohou stát našimi zákazníky. Často jde o velké výrobní podniky, které mají obrovské spotřeby a návratnost investic je tam proto nejkratší. Našimi klienty jsou i logističtí průmysloví haloví developeři, realitní nemovitostní fondy, obchodní centra, office budovy, ale i bytové domy, které chtějí fotovoltaiky nebo systém energetického managementu. V podstatě každý, kdo je připraven investovat do komplexních energetických úsporných projektů, se může stát naším zákazníkem.

Napadá vás ještě něco, na co jsem se vás zapomněla zeptat?
Pro nás je v současnosti velkým krokem to, že expandujeme se systémem energetického managementu i za hranice. Aktuálně se otevřela slovenská pobočka dceřiné společnosti ENMON, která nabízí náš produkt na Slovensku. Také nás těší množství dotačních možností v oblasti fotovoltaiky a věřím, že do budoucna se na mnoha nevyužitých místech postaví více fotovoltaik, než se postavilo za celou dobu dosud.

 

Autor: Ivana Molnárová, Zdrij foto: Shutterstock / archiv Ondřeje Holbíka


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.