CIMEX GROUP: Moderní development komerčních nemovitostí

19. Červen 2023

Skupina CIMEX, která působí v USA i České republice, patří mezi největší investory v oblasti nemovitostí. Prostřednictvím svého odpovědného přístupu k zákazníkům vytváří CIMEX zcela unikátní a pohodlné prostředí, jak pro trávení volného času, tak i pro pracovní záležitosti. S Alexandrou Němcovou, ředitelkou Asset managementu, jsme si povídali o unikátní koncepci kancelářských budov a flexibilních kanceláří MO-CHA.ZPĚT
 
   

Můžete nám blíže představit svou činnost v rámci skupiny CIMEX ?
Oddělení CIMEX Real Estate má na starosti asset management portfolia cca 76.000 m2 kancelářských budov, které se nacházejí z větší části v Praze, ale máme i nemovitosti a rozvojové pozemky v Karlových Varech a v Plzni. Součástí naší práce je provozování, správa, ale především
zhodnocování tohoto portfolia. Snažíme se využití prostor v našich budovách měnit a rozšířit naši nabídku o nové segmenty jako jsou například plně zařízené kanceláře se službami, obchody a brzy už i bydlení.

Co se v rámci řízení projektů spojených s pronájmem velkých budov jeví jako nejzásadnější výzva?
V současné době je to určitě navyšování stavebních nákladů spojených s rekonstrukcemi či přestavbou prostor a dále navyšování provozních
nákladů z důvodu dražších energií a valorizaci všech externích služeb.

Můžete naznačit pár tipů, jak lépe porozumět potřebám klienta?
K vzájemnému porozumění je vždy nutná komunikace a pochopení, čím se klient (v našem případě nájemce komerčních prostor) zabývá, jaké má požadavky na prostorové či technologické vybavení, zdali mu vyhovuje dlouhodobá fixní smlouva nebo spíš flexibilní podmínky nájmu, které si může kdykoliv upravit. Jsou moderní technologické firmy a startupy, které jsou zvyklé pracovat ve velkých otevřených sdílených prostorách, aby mohli neustále komunikovat a vyměňovat si názory a pak jsou firmy, které vyhledávají jednotlivé uzavřené kanceláře a vyžadují soukromí.

Co patří mezi hlavní zájmy větších a menších firem? Jaké jsou jejich nejčastější preference při pronájmu kancelářských prostor?
Některé naše budovy jsou specifické tím, že nabízí malé jednotlivé kanceláře, které si pronajímají menší firmy většinou na dobu neurčitou a podle potřeby si přibírají nebo ubírají další plochy. Vyhovuje jim flexibilita. Na druhou stranu máme objekty, ve kterých je možnost kombinace tzv. „open space“ s jednotlivými kancelářemi, což spíše vyhovuje větším firmám, které mají různě zaměřená oddělení a potřebují mix. V loňském roce jsme takto pronajali cca 4.000 m2 v budově Sixty House na Pankráci dvěma větším společnostem, a to včetně vybavení nábytkem. Tyto společnosti preferují dlouhodobější nájemní smlouvy.

Jak funguje koncept flexibilních kanceláří MO-CHA? Čím se liší od „klasických“ kanceláří?
Využili jsme současného trendu poptávek po flexibilních prostorách a nájemních podmínkách a současně i výše uvedeného specifika našich budov, kde máme větší množství malých nájemců, kterým vyhovují flexibilní podmínky. Na druhou stranu nechtějí zbytečně platit nájem za jednací místnosti, které využívají pouze sporadicky a chtějí pracovat v příjemném moderním prostředí. A to je přesně to, čím se liší MO-CHA od klasických kanceláří. Nabízí flexibilitu nejen co se velikosti a typu prostor týče (malé, střední a velké kanceláře), ale i možnost využívat dalších služeb podle potřeby a vybrat si délku nájmu. K tomu jsme přidali moderní atraktivní design kuchyněk a společných relaxačních prostor, tzv. „hot desking“ pro klienty, kteří nepotřebují kancelář každý den, případně „denní kancelář“ a možnost využití adresy jako sídla společnosti. V loňském roce jsme otevřeli 3.900 m2 nového konceptu MO-CHA a koncem roku byl prakticky obsazený. Vytvořili jsme v rámci tohoto konceptu i tzv. segmenty o velikosti 100 až 300 m2 pro větší firmy, které chtějí mít své soukromí s vlastním vstupem, ale současně mohou využívat výhod MO-CHA služeb. V tomto roce otevřeme dalších 1.100 m2 kanceláří MO-CHA v Praze 4, které budou kromě flexibilních kancelářských prostor nabízet i konferenční místnosti, které se dají využít i jako učebny či prostor s divadelním sezením na větší prezentace. Zvažujeme také vybudování podcastového studia.

Čím je inspirován název?
Název MO-CHA vzniknul z prvních slabik názvu naší bývalé provozovny v Brně „Moravská chalupa“.

Registrujete zvýšenou poptávku po větších prostorách či naopak po menšíchb pracovních místech?
Ve druhém pololetí loňského roku jsme zaznamenali zvýšenou poptávku v obou těchto segmentech, ale převažovala poptávka po menších zařízených flexibilních prostorách. Jak už jsem zmínila, nahrává to dnešním trendům určité nejistoty na trhu, kdy se firmy nechtějí z důvodu nákladového upisovat na dlouhou dobu a současně se sami nechtějí zabývat sháněním a stěhováním nábytku do vlastních prostor. Vyhovuje jim prostě něco, co je hned k dispozici včetně internetu a dalších služeb a v případě potřeby se rozrostou. 

Jaké významné firmy jsou Vašimi klienty?
Máme v portfoliu velmi zajímavé nájemce. Mezi ty „skalní“ a dlouhodobé patří např. ČSOB, Pirelli, GEM, Beckmann, Primagas, PRE, Likos, Sykora, Rossman, Benu lékárna, GS1, Zapf, Canaba nebo Artin. Brzy přivítáme dva nové nájemce – Penny a DM drogerie, kteří otevřou prodejny v přízemí budova Vista v Praze 4.

Jaká je vize skupiny CIMEX do budoucna?
Chceme naše portfolio diversifikovat a přeměnit některé čistě kancelářské budovy na multifunkční, a to zejména přestavbou přízemních prostor na obchodní a některých částí na byty. Vybrané objekty chceme přestavět na bydlení, a to jak nájemní, tak i na prodej. Několik projektů je již ve fázi přípravy stavebního povolení. V neposlední řadě chceme dále pokračovat v rozšiřování nabídky kanceláří MO-CHA včetně rozšiřování služeb v rámci tohoto konceptu.

Alexandra Němcová
Ředitelka Asset managementu skupiny CIMEX

. Na trhu rozvoje nemovitostí se pohybuje téměř tři desítky let, a to na manažerských pozicích v Čechách i v zahraničí

. Jako Ředitelka Asset managementu ve společnosti CIMEX působí více jak 3 roky

. Svojí profesní kariéru na trhu nemovitostí zahájila v oblasti pronájmu kancelářských prostor ve společnosti JLL a posléze vedením pobočky servisovaných kanceláří Regus v Praze

. Z hlediska načerpaných zkušeností bylo klíčové pětileté působení na pozici General manager v oblasti developmentu nákupních center v Čechách a na Slovensku pro společnost Tk Development

. Zásadní životní a pracovní zkušeností bylo 15leté působení v zahraničí, jehož součástí byla práce na manažerských pozicích pro společnosti CBRE a IKEA

Autor: Yeva Bartkiv, Zdroj foto: Cimex Group
 


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.