CertiConVis: Kamerový systém je kamarád

17. Březen 2022

Svět podle Orwella nás v Evropě nečeká, říká Petr Prášek ze společnosti CertiCon, s nímž jsme si povídali o inteligentních kamerových systémech na principu neuronových sítí. Kde může být kamerový systém užitečný? A kde se s ním setkáváte, aniž byste to vůbec tušili? Odpovědi naleznete v tomto článku.ZPĚT
 
   

Kamery jen sledují, my rovnou vyhodnocujeme.” Tak zní vaše heslo. Ale co to ve skutečnosti znamená? Sbíráte data, s nimiž poté pracuje analytik? Nebo váš software CertiConVis generuje podrobné analýzy automaticky?
Nejprve bych slovo analýza nahradil slovem detekce. To, k jaké detekci má docházet, nastavuje člověk, který s těmi daty bude pracovat. Můžeme mu říkat analytik. Na začátku je tedy lidský faktor, ale samotná detekce už pak probíhá sama na základě zadaných parametrů. To, jaká data a v jaké podobě systém poskytuje, záleží na přání zákazníka. Může to být klidně excelovská tabulka. Ve výběru způsobu zobrazování dat má zákazník zcela volnou ruku. Může využít například některý z nástrojů business intelligence, kde jsou široké možnosti, jak vizualizovat data a souvislosti mezi nimi. 

Je možné naprogramovat kamery tak, aby si všímaly konkrétních jevů a v reálném čase odesílaly příslušná upozornění? Mohou nás například navést na volné parkovací místo v garážích? Co všechno je možné?
Nejdříve musí vždy proběhnout nastavení systému, kdy někdo rozhodne, co chce vlastně sledovat. Potom už si těch věcí kamery všímají samy a na základě detekovaných událostí odesílají určitá upozornění. Tato upozornění se poté dají použít jako spouštěče různých navazujících akcí. Ano, umíme detekovat volné parkovací místo, v tomto případě je tedy potřeba použít spolupracující systém, který bude to volné parkovací místo signalizovat. Kamerový systém má ale mnohem více možností, jak přispět ke zvýšení komfortu našeho každodenního života nebo k jeho bezpečnosti. A mimo přímé reakce na sledovanou situaci může uživateli poskytovat i dlouhodobé sbírání nejrůznějších dat, např. pro dopravní statistiky atd.

Kamerové systémy slouží především k zajištění bezpečnosti v budovách. Pokud však dojde například ke krádeži, máme zločin sice zdokumentovaný, ale už jsme mu nedokázali zabránit. Nebo je snad CertiConVis pokrokovější i v tomto smyslu?
CertiConVis není primárně bezpečnostní systém. Je to kamerový systém, který je ale schopen detekovat konkrétní akce a upozornit na ně. Samozřejmě systém nedokáže detekovat, co si myslí lidé, které monitoruje. Ale všimne si např. přítomnosti lidí na místě, kde by neměli být. Nebo zjistí, že se někdo na určitém místě zdržuje déle, než je obvyklé. A to může být indikace přípravy nějaké nekalé činnosti. Velkým problémem ve velkých obchodech jsou krádeže, které se pohybují v milionových sumách. Velká část z nich se však neodehrává v prodejnách, ale někde v zákulisí – při zavážení zboží nebo při manipulaci s materiálem ve skladech. A zde může pomoci CertiConVis, který může např. změřit čas zavážky zboží a signalizovat podezření na manipulaci se zbožím. 

Software CertiConVis využívá k vyhodnocování dat umělé neuronové sítě. Co si pod tím máme představit? Jak to funguje? 

Systém CertiConVis používá pro detekci objektů v obraze neuronové sítě, které si můžete představit jako matematický model, který pracuje s naučenými vzory objektů a situací. Neuronovou síť můžeme naučit, jak vypadá objekt typu osoba, a systém pak v obrazu z kamery dokáže osoby skutečně najít. Stejně tak můžeme neuronovou síť naučit, aby rozpoznávala vozidla nebo opuštěná zavazadla. Nejde však jen o detekci objektů, ale můžeme i sledovat, co ty objekty dělají. Zda člověk stojí, sedí, pohybuje se, padá… Tato technologie je inspirovaná tím, jak funguje lidské vnímání, a v posledních letech zažívá obrovský boom.

Je možné váš software využít i pro marketingové účely? Co dokáže kamerový systém zjistit o nákupním chování zákazníků? Kudy chodí? Na co se dívají?
Ano, toto umíme. Tou nejjednodušší úlohou je počítání návštěvnosti obchodu nebo jeho části. Nicméně můžeme jít mnohem dál. Můžeme detekovat, čemu se zákazník během své návštěvy nejvíce věnuje. Můžeme identifikovat nejintenzivněji využívané plochy v rámci prodejny, zjistit místa, kde se lidé nejvíce zastavují a vyhodnotit, který z regálů je pro zákazníky nejzajímavější. Tyto informace mohou být z hlediska marketingu velmi cenné. 

Kde všude – kromě obchodních center – se může systém CertiConVis uplatnit?
Z hlediska nasazení se nemusíme omezovat na obchodní centra. Uživatelem systému CertiConVis může být například správce kancelářské budovy. Další využití je v dopravě, kde může jít o detekci parkovacích míst, dopravních přestupků nebo čtení SPZ. V marketingu může systém sloužit ke zjišťování efektivity reklamních ploch. Na stavbách můžeme naopak sledovat dodržování bezpečnosti práce, například zda dělníci nosí helmy a vesty tam, kde je to předepsáno. Možností je mnoho. 

Narážíte někdy na otázku, jestli náhodou není takovýto sofistikovaný kamerový systém narušením soukromí lidí? A co k tomu říká legislativa?
Na tuto otázku narážíme velmi často, někteří lidé to tak vnímají a je potřeba to vysvětlovat. Neustále se potýkáme s pojmem velkého bratra, ale náš systém ve skutečnosti nepřináší nějaké úplně nové metody sledování lidí. Je to nástroj, který pouze nahrazuje lidský dozor v nějakém dohledovém centru. Poskytujeme pouze sofistikovanější a objektivnější náhradu za pracovníka sledujícího obrazovky. A v tomto máme k velkému bratrovi velmi daleko. V podstatě totiž pouze zkvalitňujeme dosavadní práci ostrahy. Ta ale i tak musí celý systém ovládat a vyhodnocovat, zda na situaci detekovanou kamerami naváže nějaký další proces, například fyzický zásah na místě apod. Podstatné je, že nikdy nepracujeme s konkrétní identitou daného člověka. Dovolím si citovat kolegu, který s oblibou parafrázuje známou hlášku z filmu Pelíšky: my detekujeme pouze muže s koženou brašnou. V našem systému jde o vyhodnocení chování osob ve vztahu ke sledovaným objektům. Jméno ani další nacionále osoby nerozeznáváme Když toto zákazníkům vysvětlíme, většinou je tím zbavíme veškerých obav.

V Číně jsou lidé sledováni kamerovými systémy v extrémní míře. Software například vyhodnocuje rychlost pracovníků v továrně nebo pozornost studentů během přednášky. Čeká nás svět podle Orwella? Kde je hranice, za kterou bychom neměli jít?
Domnívám se, že hranice mezi tím, kdy se snažíte zvýšit bezpečnost a kdy už se snažíte lidi kontrolovat a ovládat, je v našem kulturním prostředí vnímána. A nemyslím si, že bychom směřovali k jejímu překročení. Nemáme zde kreditový systém jako v Číně, kde se vám sbírají černé puntíky za vaše chování, které někdo nadefinoval jako škodlivé. To podle mě již ono překročení hranice je a evropská mentalita se mu brání, čemuž přizpůsobujeme i vývoj našeho systému. 

Do systému přitéká velký objem dat. Jaké je zde bezpečnostní riziko zneužití těchto dat?
My sami tato data nesbíráme a neshromažďujeme, to není účelem CertiConVisu. K tomu slouží nějaký navazující zákazníkův video management systém. Největším rizikem je jako vždy lidský faktor a CertiConVis používá technologie, které toto riziko výrazně snižují. S obavami ze zneužití dat se ze strany zákazníků se prakticky nesetkáváme.

Je systém CertiConVis hotový produkt, nebo je možné ho přeprogramovat a přizpůsobit potřebám konkrétního klienta? 
Systém CertiConVis je v současné době hotový produkt s řadou funkcí, které lze takřka ihned nasadit u zákazníka. Nasazení vždy předchází důkladná analýza, kde definujeme problém, který chce zákazník pomocí kamer řešit a my ve většině případů připravíme řešení ze stávajících funkcí. Nicméně vývoj systému CertiConVis probíhá kompletně přímo u našich expertů, takže možnost úprav dle specifických požadavků nabízíme také. Pokud by se chtěl někdo s naším systémem seznámit a vyzkoušet si, jak se s ním pracuje, doporučil bych mu kontaktovat přímo naše obchodní oddělení.

Autor: Ivana Molnárová, Zdroj foto Shutterstock / archiv CertiCon+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.