Obliba coworkingových prostor stále roste. V poptávce dominují technologické a poradenské firmy

21. Červenec 2023

Práce ve sdílených prostorách získává na stále větší oblibě. Roste nejen zájem společností o pronájmy servisovaných a flexibilních kanceláří, ale také celkový podíl coworkingových prostor na pražském kancelářském trhu. Ten ještě v roce 2018 činil zhruba 1,2 %, nicméně letos ke konci prvního čtvrtletí dosáhl 3 %, což odpovídá téměř 110 000 m2 moderních kancelářských prostor v metropoli.ZPĚT
 
   

Data společnosti CBRE navíc dávají tušit další pozitivní vývoj i do budoucna. V 1. čtvrtletí bylo nově pronajato 5 100 m2 flexibilních kancelářských prostor, což představuje meziroční nárůst o 23 % a současně nejvyšší počet uskutečněných transakcí během prvního kvartálu od roku 2019.

Mezi významné benefity coworkingu patří větší flexibilita než u standardních pronájmů i předem jasně definovaná výše nákladů bez rizika neočekávaných výdajů. Řešení představuje i pro firmy, které se snaží přilákat nové talenty z řad mileniálů anebo zvažují vstup na nové trhy. Ovšem za aktuálně silnou poptávkou po coworkingových prostorách stojí hlavně současné trendy, které se na pracovním trhu odehrávají.

„Tím prvním je návrat lidí zpět do kanceláří po odeznění pandemie covidu-19. Řada firem změnila svou dosavadní strategii a již svým zaměstnancům stanovuje určitý počet dní v týdnu, které mají strávit osobně na pracovišti. Tento nárůst počtu zaměstnanců, kteří se po pandemii vracejí do původních, ale nově upravených anebo zmenšených kanceláří, vytváří poptávku po flexibilních prostorách,“ vysvětluje Helena Hemrová, vedoucí oddělení kancelářských pronájmů CBRE, a pokračuje: „Druhým a neméně významným faktorem je, že řada kanceláří prochází proměnou či rekonstrukcí právě v této době. Společnosti se stále více zaměřují na prostory, které provozují a jejich dopady jak na své zaměstnance, tak životní prostředí. Hledají způsoby, jak zlepšit jejich atraktivitu i udržitelnost. Kvůli tomu, aby firmy urychlily průběh rekonstrukce, vlastní kanceláře na přechodné období opouštějí a místo nich využívají právě coworkingová centra.“

Z dostupných dat lze vyčíst, že historicky byla poptávka po servisovaných kancelářích v metropoli vždy tažena firmami z technologického odvětví, nicméně v posledních patnácti měsících došlo k strukturální obměně. Největší počet sdílených míst si během tohoto období pronajaly poradenské firmy (dohromady 500), následované společnostmi ze sektoru financí (300 míst) a až poté z oblasti technologií (240 míst). Průměrná délka nově uzavíraných smluv přitom činila 16 měsíců.

Nejvíce prostor (téměř 23 000 m2) bylo od roku 2018 pronajato operátorům servisovaných a flexibilních kanceláří v oblasti Pankráce a Budějovické, kde měsíční taxa za pracovní místo v samostatné kanceláři vyjde na 375 euro. Následovalo centrum města (21 000 m2) a Karlín (18 800 m2). „Nová centra vznikají typicky s průměrnou plochou kolem 2 000 m2. Od roku 2018 do 1. čtvrtletí 2023 se v metropoli dohromady pronajalo na 86 000 m2 administrativních nemovitostí za účelem provozování sdílených kanceláří, z toho největší podíl (27 %) byl v oblasti Pankráce-Budějovické,“ popisuje Lenka Ferguson, specialistka na flexibilní kanceláře a coworkingové prostory.

Nejvyšší průměrné nájemné dosahují provozovatelé v centru města. Na nejprestižnějších coworkingových adresách, jakými jsou ulice Národní a Na Příkopě činí měsíční poplatek za pracovní místo v samostatné kanceláři 400 euro. Jenom o deset euro méně zaplatíte v centru Karlína, kde poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku. „Rostoucí popularitě se také těší servisované kanceláře ve vzdálenějších lokalitách od centra města, a to především kvůli nižším nákladům a vysokému standardu nabízených služeb. Například na Chodově vyjde základní měsíční paušál na 350 euro a na Stodůlkách 330 euro,“ komentuje Lenka Ferguson.

Servisované a flexibilní kancelářské prostory jsou hojně využívané napříč firemním spektrem. U lidí pracujících na volné noze i u velkých korporací, které je nabízejí svým zaměstnancům jako benefit a zpestření již zavedeného tandemu práce v kanceláři a na home office. „Coworkingová centra mají specifickou atmosféru. Nechybí zde hravý design ani místnosti vybavené nejmodernější audiovizuální a komunikační technikou. Navíc pro své členy pořádají různé společenské a vzdělávací akce, společné snídaně, cvičení a podobně,“ uzavírá Helena Hemrová.
 

Autor: Crest Communications, Zdroj foto: Shutterstock


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.