Jaký typ manažera jste vy?

26. Duben 2022

Na co myslíte cestou do práce? Myslíte na VÝSLEDKY, kterých dnes chcete dosáhnout? Myslíte na LIDI, se kterými se dnes máte setkat? Představujete si, jak pracujete ve své kanceláři, aniž by vás někdo vyrušoval? Nebo si představujete, jak pronášíte motivační řeč, kterou strhnete celý tým?ZPĚT
 
   

Orientace na VÝSLEDKY a orientace na LIDI jsou dvě dimenze manažerské mřížky, která odpovídá na otázku, jak se přiblížit ideálnímu stylu vedení. Orientace na VÝSLEDKY se vyznačuje tahem na branku, vytyčováním cílů, rozdělováním úkolů, vysvětlováním požadavků a dohlížením na efektivitu práce. Orientace na LIDI se týká budování důvěry mezi vedoucím a jeho podřízenými, vytváření dobrých pracovních podmínek, podporování jednotlivců v jejich osobním růstu nebo motivace týmu. 

Manažerská mřížka tedy obsahuje dvě osy: 1. orientaci na VÝSLEDKY a 2. orientaci na LIDI. Z modelu manažerské mřížky vyplývají celkem 4 styly vedení lidí, které nyní podrobněji prozkoumáme.

#1 OCHUZUJÍCÍ MANAŽER

Ochuzený management se vyznačuje nízkou orientací na výsledky a současně i nízkou orientací na lidi. Ochuzující manažer se drží dál od veškerého dění. Je lhostejný a odtažitý. Vykonává jen nezbytné minimum, aby si udržel svou pozici. Totéž očekává i od svých podřízených - minimum nutné k tomu, aby se on sám nedostal do problémů. Nezajímá ho ani organizace, pro kterou pracuje, ani jeho podřízení, jejichž potřeb si nevšímá. Středem jeho zájmu je pouze on sám. Důsledkem ochuzeného managementu je nízká kvalita odvedené práce, nízká produktivita a neefektivní provoz.

#2 PÁRTY MANAŽER

Párty manažer se velmi věnuje svému týmu, ale nedívá se přitom na výsledky. Snaží se vytvářet přátelskou pracovní atmosféru, pečuje o mezilidské vztahy, vychází vstříc potřebám svých podřízených a chce být u nich oblíbený i na úkor produkce. Své názory přizpůsobuje očekáváním svého týmu. Párty manažer věří, že spokojení pracovníci vykonají všechno, co se od nich očekává, a to v odpovídající kvalitě. Jako manažer je povzbuzující, podporující a jeho podřízení jsou v práci skutečně spokojeni. Bohužel jsou spokojeni i s podprůměrnými výsledky, produktivita se snižuje a tempo práce se zpomaluje.

#3 AUTORITATIVNÍ MANAŽER

Autoritativní manažer se soustředí především na výkon a na výsledky. Jde mu o dosahování maximálního pracovního výkonu s minimálními náklady. Zaměstnanci jsou mimo pole jeho pozornosti. Autoritativní manažer tlačí na výsledky bez ohledu na pocity či problémy svých podřízených. Na pracovníky nahlíží jako na výrobní prostředky. Tento typ manažera je autokratický, opírá se o svou autoritu, vyžaduje poslušné vykonávání svých příkazů a provádí přísnou kontrolu. Každé pochybení nekompromisně trestá. Autoritativní manažer je dominantní, neústupný, náročný a tvrdý. Organizace pod jeho vedením dosahuje vysokého pracovního výkonu a produktivity, avšak pouze dočasně. Lidé brzy pociťují vyčerpání a odpor k vedení, což vede k jejich odchodu.

#4 TÝMOVÝ MANAŽER 

Týmový manažer se soustředí na výsledky, kterých dosahuje prostřednictvím motivace svých lidí. Vytváří takové pracovní prostředí, ve kterém mají jeho podřízení radost z dosahování cílů organizace. Má vysoce vyvinutou schopnost motivovat spolupracovníky. Naslouchá jejich návrhům a nápadům a konstruktivně je využívá ve prospěch firmy. Podřízení tak mají možnost uplatňovat svou kreativitu a podílet se na rozhodování. Týmový manažer sám rád pracuje a jde svému týmu příkladem. Tento styl vedení je považován za ideální. Vede k vysoké produktivitě a současně i ke spokojenosti zaměstnanců, kteří ve své práci nacházejí seberealizaci.

Autor: Ivana Molnárová, Zdroj foto: Shutterstock
 


Přihlásit se o newsletter

* povinné pole
E-mailová adresa

+420 603 259 151

redakce@zivotzaokny.eu

Autorská práva vykonává vydavatel, publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele – MODERN LIVING s.r.o. – je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekce Shutterstock a archivů. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí.